Lehet pályázni a Bursa Hungarica ösztöndíjakra

2022. október 10. (hétfő)

November 3-ig lehet pályázni a Bursa Hungarica ösztöndíjakra. A program a felsőoktatásban tanuló, hátrányos szociális helyzetű diákokat támogatja. Keszthely önkormányzata idén is kiírta a pályázatot, a részletes feltételekről a város honlapján lehet tájékozódni.

A program célja a hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása az esélyteremtés érdekében. Az összegre azok pályázhatnak, akik állandó lakcímmel rendelkeznek Keszthelyen és nappali tagozatos, teljes idejű jogviszonnyal rendelkeznek. A támogatás állami és önköltséges formában tanulók esetében is adható. Az elnyert összeg szabadon felhasználható.

„Kollégista vagyok. Keszthelyre feljárás, az, hogy a kollégiumot fizessük, hogy ott együnk, nyilván az pénzbe kerül. A mai világban meg egyre többe sajnos, úgyhogy minden forint segítség.” – mondta Magai Réka, a MATE Georgikon Campus hallgatója.

Keszthelyen az idén 2 millió forint a Bursa Hungarica pályázat keretösszege, amelyet a magyar állam további 2 millióval egészít ki. Az ösztöndíjra nem csak az egyetemi hallgatók pályázhatnak, hanem azok is, akik a jövő évben kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat. Az elnyert támogatás ez esetben azonban csak akkor jár, ha felvételt nyernek felsőoktatási intézménybe. A pályázat benyújtásánál igazolni kell a hallgatói jogviszonyt, és a pályázó, valamint a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelmét. A támogatás 10 hónapra szól.

„Hogyha figyelembe vesszük azt, hogy körülbelül 40, felsőoktatásban, és utolsó éves középiskolai tanulmányait végző, többnyire gimnáziumban tanuló fiatal szokott pályázni, akkor azért azt mondhatom, hogy ez már 10 hónapon keresztül egy jelentős összeg lehet a fiatalok számára. A kritérium az, hogy Keszthelyen lakóhellyel kell rendelkezniük, és szociálisan rászorulónak kell lenniük. Ezeket hivatalosan vizsgálni is fogjuk. A szociális rászorultságot különböző kritériumok szerint nézzük meg, és ezek alapján döntjük el, hogy milyen pályázati összeget tudunk biztosítani egy-egy fiatalnak.” – tájékoztatott Csótár András, az Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke.

A támogatás maximális összege 5000 forint havonta, ezt az állam ugyanezzel az összeggel egészíti ki. Pályázni a Bursa Hungarica elektronikus rendszerén keresztül lehet regisztrációt követően. A pályázat beadási határideje november 3-a, az elbírálási határidő december 5-e.

Regman Karola – Keszthelyi TV

https://tvkeszthely.hu/hirek/9649-lehet-palyazni-a-bursa-hungarica-osztondijakra