Lelkünk melege

2018. november 19. (hétfő)

békés demonstráció-széles körű jótékonysági akció

Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere egyedülálló ötletet indított útjára: az adventi időszakban egy békés demonstrációval széles körű jótékonysági akcióra hívja az ország minden polgárát, civil szervezeteket, vállalkozásokat és önkormányzatokat.

Kezdeményezésére Keszthely főterén, a plébániatemplom előtt hatalmas adventi koszorú épül tűzifából, eddig példa nélküli módon. A tizenkét méter átmérőjű építmény lesz a helyi adventi ünnepségsorozat fő színtere, ám ennél jóval nagyobb jelentőséggel bír.

„Ijesztő tendencia jelent meg Nyugat-Európában: a vallási esélyegyenlőségre hivatkozva, annak hamis értelmezése mögé bújva keresztény jelképeket távolítanak el közterekről, műalkotásokról, épületekről. Ez ellen határozottan, ellentmondást nem tűrő módon és minél több platformon fel kell lépnünk; nemcsak a politikának, de az egyes polgároknak, településeknek, civil szervezeteknek is, kinek-kinek saját lehetőségeihez mérten – mondta el a kezdeményezésről Ruzsics Ferenc. – Az előttünk álló időszak, az advent elcsendesedése, áhítata, Krisztus születésének ünnepe kiváló alkalmat teremt arra, hogy hitet tegyünk zsidó-keresztény értékeink mellett. A koszorúval látványos, ám békés úton kívánjuk megmutatni: Keszthelyen, Magyarországon kiállunk keresztény kultúránk több ezer éves öröksége, európai mivoltunk egyik legalapvetőbb gyökere mellett. Erre a közös tanúságtételre hívom minden honfitársamat, hogy egyre többen mutassuk meg Európa országainak: nem hagyjuk keresztény szimbólumainkat, hitünket, meggyőződésünket hamis érvekkel háttérbe szorítani. Emellett a jótékonyságnak is szerep jut a kezdeményezésben, hiszen a keresztényi szeretet megnyilvánulásaként a koszorú alapanyagául szolgáló tűzifát rászoruló embertársaink között osztjuk majd szét” – tette hozzá a polgármester.

Ruzsics Ferenc ehhez kapcsolódóan országos jótékonysági akcióra hív: várják mindazok anyagi támogatását, akik a fenti célokkal egyetértenek. Az összegyűlt pénzadományokból pedig – a keszthelyi építés után fennmaradó összeget – karitatív szervezeteknek ajánlják fel azzal a céllal, hogy szintén tüzelővel támogassák majd azokat, akik önerőből ezt nem tudják előteremteni.

„Kérésemre a Bakonyerdő Zrt. 50 m3 fát, a keszthelyi adventi koszorú megépítéséhez szükséges mennyiség felét biztosította. Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek elvállalta az akció fővédnökségét, védnököknek pedig Mihályi Norbert Jeromos tihanyi perjelt, Reisz Pál sümegi ferences házfőnököt, valamint Eperjes Károly színművész urat, s Dr. Csókay András professzor urat kértük fel. Már az előzetes egyeztetések során nagyon sokan csatlakoztak hozzám, áldoztak szabadidejükből, hogy segítségükkel az építés elindulhasson. Bízom tehát benne, hogy a kezdeményezés szélesebb körben is nyitott fülekre, nyitott szívekre talál majd, és mind nagyobb tömegben tudjuk véleményünket, erőnket közösen megmutatni” – hangsúlyozta Ruzsics Ferenc.

A szervezők tisztelettel fogadnak anonim adományokat, ám szívesen veszik azok csatlakozását is, akik a nyilvánosság előtt nevüket vállalva, a szervezőkkel közösen fellépve szeretnék kifejezni egyetértésüket az ügy mellett. A gyűjtés állásáról, melyet a www.keszthely.hu/lelkunkmelege

http://tvkeszthely.hu/hirek/9249/lelkunk-melege/?fbclid=IwAR3840gl0hoqwP7clZXu31mU51MBABvC_EG7UoZfHnmMReLNUTYvKW-z4OA