Lendületben a Projektfejlesztő Műhely

2009. április 17. (péntek)

Hatodik ülését tartotta a Keszthelyi Projektfejlesztő Műhely, melynek résztvevői ezúttal a Helikon park fejlesztési lehetőségeit járták körül.

A műhelyt tavaly hívta életre a városházán működő polgármesteri kabinet abból a célból, hogy a keszthelyi fejlesztési elképzeléseket szélesebb szakmai körben egyeztetni tudják az érintettek, teret biztosítva ezzel a közös gondolkodásnak és együttműködésnek. Az utóbbi években általánosan felerősödött pályázati munka miatt egyre több intézmény, egyesület, alapítvány vagy vállalkozás, és természetesen az önkormányzat próbál különböző támogatásokra pályázni. A hatékonyság érdekében elengedhetetlen, hogy a szereplők tudjanak egymásról, egyeztessék elképzeléseiket és összehangolják a céljaikat. A különböző nézőpontok és szakmai érvek ütköztetésével közös mederbe, egységes fejlesztési koncepcióba terelhetők a város egyes projekt-elképzelései. Az önkormányzat megbízásából jelenleg a Balatoni Integrációs Kht. képviselője, Péterffy Ilona szervezi és vezeti havi rendszerességgel a műhely összejöveteleit. A találkozókra meghívást kapnak az önkormányzati képviselők és a bizottságok tagjai, a keszthelyi intézményvezetők, a kistérségi munkaszervezet, a polgármesteri hivatal illetékes dolgozói és osztályvezetői, civil szervezetek képviselői, illetve a műhely aktuális témakörének szakemberei.

Az áprilisi fórum központi témája a keszthelyi Helikon park fejlesztése volt és ezzel kapcsolatban a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) aktuális pályázati kiírásai. Köszöntőjében Pálinkás Róbert alpolgármester kiemelte az összejövetelek fontosságát, hozzátéve, hogy az egyre nagyobb sikerrel működő műhelymunkába a későbbiekben szeretnének minél több résztvevőt bevonni és a jelenleginél szélesebb körben lefolytatni az egyeztetéseket. A környezetvédelmi pályázatokról Bíró Róbert, a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársa tájékoztatta a jelenlévőket, majd Dr. Szabó István, a Pannon Egyetem Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszékének vezetője tartott előadást a város fáinak állapotáról és a Helikon park növényállományáról. Az előadásokat követő kötetlen ötletbörzén Végh Szilárd, a Keszthelyi Városüzemeltető Kft. ügyvezetője ismertette egy tavalyi, a polgármesteri hivatallal közösen kidolgozott projekt-ötletét. Eszerint a Helikon park egészen a Balaton-partig kiterjedne (ahogyan a sín két oldalán fekvő részek régen egységet is alkottak), és a Keszthelyi-hegység változatos növényvilágának egyfajta bemutatókertjévé válhatna. A jellegzetes fajok betelepítésével, köztük sétautak kialakításával érdekes botanikai látványossággal gazdagodna a park. Véleménye szerint ezzel a tervvel jó eséllyel pályázhatna a város a gyűjteményes növénykertek helyreállítását célzó, akár 100%-os támogatású KEOP-kiírásra. Az ügyvezető által vázolt elképzelés mellett más hasznosítás, az arborétum-jellegű kialakítástól eltérő funkciók is felmerültek a jelenlevők részéről. Szóba került többek között sportlétesítmények, futópálya létrehozásának lehetősége, vendéglátóegység üzemeltetése ízléses kerthelyiséggel, a korábbi szoborpark visszaállítása, vagy pihenésre-tanulásra alkalmas közösségi színtér kialakítása – mindenesetre közös célként fogalmazódott meg, hogy a jelenlegi, jobbára „átmenő” forgalom helyett olyan új funkciót kapjon a park, amely képes odacsábítani keszthelyit és turistát egyaránt. Az ötletek összegyűjtését és megvitatását követően további egyeztetések is szükségesek a pályázati anyag konkrét kidolgozásához, amelyhez azonban a műhelymunka jó alapot szolgáltatott.