Lezárult a Goldmark „Jövő Műhely” projektje

2012. július 20. (péntek)

A Jövő Műhely Keszthely elősegítette az iskolai oktatás hatékonyságának növelését, az oktatási, közművelődési és civil szervezetek együttműködését, az életen át tartó tanulás szemléletének tudatosítását, az informális tanulást.

2012. július 31-ével lezárul az a 2011. januárjától megkezdett projekt, melyet 2010-ben adott be a Goldmark Károly Művelődési Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.3-09/2 „Építő közösségek” – a közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című pályázati felhívásra.

6 szakkör, 7 tábor, 10 kiscsoportos fejlesztő program zajlott a projekt keretében. A fiatalok nyelvi kompetenciájának fejlesztését a hátrányos helyzetűek számára biztosítottuk, melynek segítségével lehetőség volt mindazon tanulók angol nyelvoktatására, akik számára a szülők – anyagi lehetőségeik korlátai miatt – nem tudtak fejlesztést vagy felzárkózást biztosítani.

Mindez számokban:
A másfél év alatt 2380 órában, több mint 300 gyermek és fiatal vett részt a különböző foglalkozásokon. Ebből:
– a szakkörökön 63 fő,
– nyári táborokban 106 fő,
– kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozásokon 38 fő,
– az iskolán kívüli programokon min. havonta 20-40 fő,
– nyelvi képzésen 55 fő vett részt.

A látogatói szám megnövekedésével bővültek az iskolán kívüli nem formális tanulási alkalmak is.

A fejlesztések hatásaként a Goldmark olyan kompetencia- és képességfejlesztő, valamint egyénekre szabott képzési programokat biztosított, amelyek hatása hosszú távon is fenntartható és biztosítható. A programok révén a résztvevők tudásának, kompetenciájának, egyúttal munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének növekedése, javulása várható.

A projektnek 5 éves fenntartási időszaka van, melynek során évente egy-egy szakkört vagy kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozást, illetve nyelvi képzést valósít meg az intézmény. A fejlesztés eredménye beépül az intézmény mindennapos tevékenységébe, az új közösségi alkalmak résztvevői, szüleik, barátaik, iskolájuk bekapcsolódnak az intézmény programjaiba is, így multiplikátor hatás érvényesül.

A számokban mért, a projekt által előírtan teljesített eredményeken kívül a művelődési központ nagyon fontosnak tekinti, hogy a résztvevők és szüleik visszajelzései alapján maradandó élményt, hasznos és érdekes új ismereteket tudtak nyújtani a gyermekeknek és a fiataloknak, köztük sok olyannak is, akiknek eddig sem anyagi, sem pedig egyéb lehetőségük nem volt a bennük rejlő tehetség kipróbálására és kibontakoztatására. Az intézményben a továbbiakban is folyamatosan keresik a lehetőségét annak, hogy a megkezdett utat folytassák, és módot találjanak a foglalkozások továbbvitelére.