„Ma is olyan szellemi összetartó erőre volna szükség, mint 56-ban”

2017. október 24. (kedd)

„Ma is olyan szellemi összetartó erőre volna szükség, mint 56-ban”
1956 nagy emberi példákat mutatott, a forradalmárok pedig azért a jövőért harcoltak, amit most mi élhetünk meg – hangzottak el mai keszthelyi ünnepségen. Október 23-án a térség országgyűlési képviselője, a város polgármestere és díszpolgára is szólt a résztvevőkhöz. A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a szervezők már vasárnap este arról döntöttek, hogy az ökumenikus istentiszteletet követően, a Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplomban rendezik meg a városi ünnepséget.
” Mondják, a Himnuszt énekelték, úgy indultak a puskatűznek” – Jobbágy Károly verse szerint a diákok csinálták a dicsőséges forradalmat. Nem csak a Helikon Versmondó Körnek tolmácsolásában elhangzó strófák, hanem a térség országgyűlési képviselőjének szavai is a fiatalokra fókuszáltak. Manninger Jenő kiemelte, egy most napvilágra került adat szerint az 1956-os mártírhalált halt hősök több mint fele harminc év alatti volt. A köszöntőben továbbá elhangzott: a forradalomban megmozdult a vidék is, így Zala megye és Keszthely is.

„56 tehát nagy emberi példákat is mutatott, így volt ez Keszthelyen is. Akár azok között, akik tüntettek, akik harcoltak, vagy elmentek Budapestre, mert a fiatalok jelentős része elment Budapestre harcolni, vagy akár azok között, akik helyt álltak, de volt olyan, aki azért érdemel említést, mert megakadályozta azt, hogy az emberek egymásra fegyverrel lőjenek” – fejtette ki a politikus.

Köszöntője zárásában Manninger Jenő elmondta: ’56-al beírta magát Magyarország a történelembe, köszönet azoknak a hősöknek, akik ezt tették Budapesten, vagy akár itt Keszthelyen is.

„S lőn sötétség, s lőn elnyomás, terror, rettegés” – ez jellemezte Magyarországot a szovjet hadsereg 1945-ös felszabadítása után – hangzott el a város polgármesterétől. Köszöntőjében Ruzsics Ferenc apja és nagyapja példáját említve elmondta, az önkényes uralom alatt szinte nem volt olyan család, amelyet ne ért volna sérelem. A polgármester szerint ennek hatására olyan forradalom tört ki, melyen az egész világ ámult.

Ruzsics Ferenc: „Az a tíz nap minden magát magyarnak valló embernek ott kell lángolva lobogjon a lelkében míg csak él, mert értünk tették, azért a jövőért, amiben hittek és most mi élhetünk meg. Az árulás azonban végig kíséri a történelmet, így történt akkor is. Az az ember, aki néhány nappal azelőtt rádiószózatban éltette a forradalmat, elárulta azt. S újra lőn sötétség, s újra lőn elnyomás, terror, rettegés, sírás, szenvedés, kínzás és börtön, s újra lőn halál…”

Az esemény ünnepi szónoka Horváth József akadémikus volt, aki az egykori mezőgazdasági akadémia hallgatójaként aktív részese volt a keszthelyi forradalmi eseményeknek.Úgy fogalmazott: részese lehetett egy olyan napnak, amikor egy elnyomott, szenvedéseitől megnyomorított ország szabadságvágyának és zsarnoksággal szembeni érzelmi és értelmi kitörése történt meg. Horváth József részletes történelmi visszatekintései közt szólt a forradalom dicső napjairól, majd a megtorlásról. 1956 vívmányának nevezte a rendszerváltást, a harmadik magyar demokratikus köztársaság megszületését.

„Ma is olyan szellemi, lelki összetartó erőre volna szükség, mint 1956-ban, amely Magyarországot a világesemények középpontjába emelte. Váljon valóra a 200 éve született és 135 éve a mai napon elhunyt nagy nemzeti költőnknek, Arany Jánosnak az Egyesülés című versében írt jóslata: „Élni fog a nemzet, amely összetart” – zárta gondolatait Keszthely Város Díszpolgára.

Az ünnepség hagyományosan a keszthelyi fehér ember szobrának megkoszorúzásával zárult a várkertben. Itt a város, illetve annak közigazgatási, oktatási intézményei, pártok és különféle szervezetek képviselői tisztelegtek ’56 emléke előtt.

Hársfalvi Ákos – Keszthelyi TV
http://tvkeszthely.hu/hirek/8294/ma-is-olyan-szellemi-osszetarto-erore-volna-szukseg–mint-56-ban/