Májusi testületi döntések

2010. május 29. (szombat)

Tiszteletadással kezdődött a keszthelyi képviselőtestület májusi ülése. Egy perces néma felállással emlékeztek meg a képviselők Dr. Hajduk Árpádné képviselőtársuk, valamint Dr. Bakonyi Károly, Keszthely város díszpolgára közelmúltban történt halála miatt. Keszthely Város önkormányzata mindkettejüket saját halottjának tekinti.

Huszonkét napirendi pontot tárgyalt a testület; erről számolt be pénteki sajtótájékoztatóján Ruzsics Ferenc polgármester. Részletesen foglalkoztak a képviselők a Keszthelyi VSZK elmúlt három évét összefoglaló beszámolóval, melyből kitűnik, hogy az önkormányzati fenntartású iskolában takarékos gazdálkodás mellett sikeres minőségi szakemberképzés folyik.

Idén is lesz bűnmegelőzési iroda a Balaton-parton – erről is határozott a testület. Keszthely város önkormányzata már hetedik éve működteti az irodát, mely a bűnmegelőzési tevékenységen túl fontos idegenforgalmi célokat is ellát: turisztikai információval és tolmácsszolgálattal áll a vendégek rendelkezésére. Hét héten át diákok (rendőr segítő vezetésével) tartanak ügyeletet a Balaton-parton. Az évről-évre egyre sikeresebb iroda másfél millió forintos működési költségét az önkormányzat állja.

Pedagógusi létszám-racionalizálásról is döntöttek a képviselők az általános iskolákban egyre csökkenő gyermekszám miatt. A Csány-Szendrey ÁMK-ban öt, az Egry József Általános Iskolában egy álláshely szűnik meg; mind a hat pedagógus a prémiumévek program által biztosított lehetőségek kihasználásával távozik az intézményektől.

Hozzájárulását adta a képviselőtestület ahhoz, hogy a kis-keszthelyi városrészben játszótér létesülhessen. A Sopron u. 2. szám alatti ház udvara felújítást követően alkalmas lesz a célra. A városrész önkormányzati képviselője, Dr. Ifi Ferenc képviselői kerete felhasználásával kívánja kialakítani a játszóteret. Az összeget a Városfejlesztési Bizottság további 200ezer forinttal egészítette ki, így csaknem kétmillió forint áll rendelkezésre a beruházáshoz.