Májusi testületi döntések

2011. május 27. (péntek)

Májusi soros ülésén – több más napirendi pont mellett – megtárgyalta és elfogadta a képviselőtestület Keszthely város hat évre szóló települési környezetvédelmi programját.

A dokumentum részletesen felméri a térség természeti adottságait, és javaslatot tesz Keszthely környezetminőségének javítására, az ehhez szükséges eszközök és intézményi feltételek megteremtésére. A helyi stratégia főbb célkitűzései igazodnak a Nemzeti Környezetvédelmi Program előírásaihoz a szennyezés csökkentése, a természeti erőforrások megőrzése, valamint a civil és vállalkozói szféra bevonásának tekintetében. A terv kiemeli a környezettudatos életszemlélet erősítésének és partnerségi kapcsolatok kialakításának fontosságát.

Döntött a testület az önkormányzati fenntartású iskolákban indítandó napközis és kollégiumi csoportok számáról: a felmerülő igények ismeretében a Csány-Szendrey ÁMK-ban 13 iskolaotthonos csoport és 2 tanulószoba, az Egry József Általános Iskolában 8 napközis csoport és 2 tanulószoba, a VSZK-ban pedig 10 kollégiumi csoport finanszírozását biztosítja a város.

Idén is lesz bűnmegelőzési iroda a Balaton-parton – erről határozott a testület. Keszthely város önkormányzata már nyolcadik éve működteti az irodát, mely a bűnmegelőzési tevékenységen túl fontos idegenforgalmi célokat is ellát: turisztikai információval és tolmácsszolgálattal áll a vendégek rendelkezésére. Hét héten át diákok (rendőr segítő vezetésével) tartanak ügyeletet a Balaton-parton. Az irodában foglalkoztatott diákok – idén első alkalommal – a tanítási év során kortárs-segítőként dolgoznának a bűnmegelőzés érdekében. A fiatalok felkészítésére kortárs-képző tábort szervez az önkormányzat. Az évről-évre egyre sikeresebb iroda, valamint a tábor összesen másfél millió forintos költségét az önkormányzat állja.

A szociális ellátással kapcsolatosan áttekintette a testület a közfeladatokat ellátó keszthelyi alapítványok és szolgálatok 2010. évi működéséről szóló beszámolókat.
A Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány nappali melegedőt és népkonyhát működtet a városban a szociálisan rászoruló személyek részére. A Kolping Támogató Szolgálat a fogyatékos személyek lakókörnyezetükben történő ellátását segíti. A Filemon Református Támogató Szolgálat feladata a fogyatékos ellátottak életviteli, életfenntartási, higiéniás szükségleteinek kielégítése, a mindennapi életvitelük segítése. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza nappali elhelyezést biztosít enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos, mozgássérült és autista emberek számára. A kistérségi társulás Szociális Szolgáltató Központja támogató szolgálatot, jelzőrendszeres, és házi segítségnyújtási rendszert működtet a kistérség területén.

A város és intézményei tevékenységének támogatására az önkormányzat önkéntes tevékenység szervezését kezdeményezi. A munkanélküliek számára is kedvező lenne az intézkedés, hiszen a jövő évi segélyezés feltételül szabja, hogy legalább 30 napot dolgozni kell a támogatás igénybevételéhez; és ez önkéntes munkával is teljesíthető. Az erről szóló előterjesztést első fordulós anyagként tárgyalták a képviselők, a részletek kidolgozása után júniusban újra a testület elé kerül az elképzelés.

A város költségvetésében egészségügyi prevencióra elkülönített 1,5 millió forintos keret egy részének felhasználásáról is döntöttek a képviselők: 150 ezer forinttal támogatja az önkormányzat a Főnix Ház Kft. ingyenes melanómaszűrési akcióját, valamint 150 ezer forint támogatást nyújt az „A Kapu”Addiktológiai Alapítvány tevékenységéhez.