Márciusi testületi döntések

2011. április 1. (péntek)

Rendeletmódosítások, döntés pályázatok benyújtásáról, tájékoztatók áttekintése és városi cégek üzleti terve – csaknem negyven napirendi pontot tárgyalt meg márciusi soros ülésén a keszthelyi képviselőtestület.

Áttekintették a képviselők a város közbiztonsági helyzetének tavalyi alakulását, melyből kitűnik, hogy az általánosan jó állapotok Keszthelyen továbbra is megmaradtak. Nem nőtt az erőszakos, garázda jellegű jogsértések száma, ám minimálisan emelkedett a vagyon elleni bűncselekményeké. A keszthelyi rendőrkapitányság az elmúlt évben is jelentős megelőző tevékenységet végzett: munkatársai több fórumon adtak tájékoztatást az időskorúaknak az őket leginkább fenyegető bűntettek elkerülési lehetőségeiről, továbbá részt vettek az „Iskola rendőre” programban, ahol a fiatalok számára tartottak bűnmegelőzéssel kapcsolatos előadásokat. Tavaly is eredményes volt a nyári bűnmegelőzési iroda, mely a rendőrség segítségével, az önkormányzat szervezésében és finanszírozásban működik.

A beszámoló elfogadását követő napirendi pontként a képviselőtestület kinyilvánította egyetértését a Zala Megyei Rendőrfőkapitány azon döntésével, hogy Prok József rendőr alezredest, rendőrségi főtanácsost nevezi ki a Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetőjévé. Az új rendőrkapitány várhatóan május elsejétől kezdi meg munkáját Keszthelyen.

Határozott a testület a Mentor Ifjúsági Iroda további működéséről: a képviselők egyetértettek abban, hogy fennállásának két éve alatt az iroda bebizonyította, hogy a fiatalok széleskörű összefogásával jó célt szolgál, fontos feladatot lát el.

Az önkormányzati intézmények benyújtották a 2011. évre vonatkozó épületfelújítási igényeiket a városnak, összesen több mint 160 millió forint értékben. Az igények között – az előző évekhez hasonlóan – a nyílászárók cseréje és a vizesblokkok felújítása szerepel a legtöbb esetben. Az önkormányzatnak 20 millió forint áll rendelkezésére a költségvetésben az intézmény-felújítások támogatására; ezen összeg egy részét a Gazdasági Ellátó Szervezeten keresztül, más esetben közvetlenül az intézményekhez juttatva biztosítja a város, és tartalékot is képez váratlan helyzetek esetére.

Április elsejétől körülbelül 10 százalékkal többet kell fizetni az étkezésért az idősellátást végző és a gyermekintézményekben: az óvodákban és bölcsődében 310 forint lesz a napi díj, az általános iskolai napköziben 435, a menzákon 270 illetve 288 forint, a középiskolai kollégiumi ellátás napi háromszori étkezése pedig 661 forintba kerül majd. A szociális intézményekben az étkezés 390 forintba kerül, a szállítással számolt ár 535 forintra nő. A díjemelkedést a nyersanyagárak emelkedése indokolja; a város fontosnak tartja, hogy az intézményeiben étkezők számára az eddigi színvonalat biztosítani tudja.

A város területén található hirdető-berendezésekkel és elhelyezhető hirdetményekkel kapcsolatban – az eddig érvényben levő reklámgazdai szerződés lejártával – kétfordulós, meghívásos pályázatot ír ki az önkormányzat a közterületek reklámcélú hasznosítására.

Döntött a képviselőtestület a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola épületének értékesítéséről. A Veszprémi Főegyházmegye Érseksége (mely 2004 óta bérlője az épületnek és egyházi oktatási intézményt működtet benne) vételi ajánlatot tett az önkormányzatnak. A régi épület felújítására az önkormányzatnak nincs lehetősége, más célú hasznosításra átalakítás nélkül nem alkalmas. A vonatkozó jogszabályok értelmében az önkormányzat versenytárgyaláson értékesíti az ingatlant, bruttó 237 millió forint induló vételárral, úgy, hogy az érvényben levő bérleti szerződés szerint a bérlőnek elővásárlási joga van, és a vevőnek a 2034-ig fennálló bérleti jogviszonyt tiszteletben kell tartania.

Beszámolót tárgyalt meg a testület az előző év turisztikai tapasztalatairól, melyből kitűnik, hogy Keszthelyen mind a vendégszám, mind az eltöltött vendégéjszakák száma emelkedett az előző évihez képest. A dokumentum részét képezi a Keszthely turisztikai életében részt vevő egyesületek és intézmények szezon-összefoglaló beszámolója. Az előterjesztést egy tájékoztató követte a Keszthelyi Turisztikai Egyesület 2010. évi tevékenységéről és idei évre vonatkozó terveiről.

Megtárgyalták és jóváhagyták a képviselők az önkormányzat (benne a kórház) és a VÜZ Nonprofit Kft. éves összesített közbeszerzési tervét, és döntöttek a város gazdasági programjának felülvizsgálatáról. Több önkormányzati tulajdonú vállalkozás 2011. évi üzleti tervét tanulmányozta és elfogadta a testület: a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft, a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft., és a Nyugat-Balatoni Turisztikai Nonprofit Kft. nyújtotta be a dokumentumokat.

Több pályázat benyújtása is napirendre került az ülésen. A Városi Kórház a betegellátás körülményeinek javítására pályázatot nyújt be nagy értékű eszközbeszerzésre. A mintegy 50 millió forint összköltségű pályázathoz az önkormányzat több mint 12 millió forint önerő biztosításáról döntött. A kórház ellátási területe csaknem 62ezer fő állandó lakost érint, és ez a szám a nyári időszakban a turizmus következtében másfél-kétszeresére is nőhet. A környék kórházaiban, Tapolcán és Marcaliban nem működik sürgősségi osztály, Tapolcán még intenzív osztály sem, ennek következtében jelentős sürgősségi ellátási igény terheli a keszthelyi intézményt.
Belügyminisztériumi pályázaton indul Keszthely városa annak érdekében, hogy korszerűsítse a VSZK alsó kézilabdapályáját. A pályázható összeg maximuma 20 millió forint, az önkormányzat 5 millió forint önrészt vállal az összesen 25 millió forintos beruházáshoz, melynek keretében a létesítmény könnyűszerkezetes fedése valósulhat meg.

Zárt ülésen döntött a testület az intézmények informatikai eszközbeszerzését célzó projektnek, valamint a szintén pályázatból megvalósuló Kossuth – Deák – Szent Miklós utcai körforgalmi csomópont építésének közbeszerzési eljárásáról.