Márciusi testületi döntések

2012. március 29. (csütörtök)

Önkormányzati ingatlanok kezeléséről, bérletéről, felújításáról, a háziorvosi ügyeleti díjakról, és a vendéglátóüzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről is tárgyalt a keszthelyi képviselőtestület márciusi soros ülésén.

Elsőként a város közbiztonsági helyzetének alakulásáról szóló összefoglalót tekintették át a képviselők, melyet a keszthelyi rendőrkapitányság vezetője terjesztett a testület elé. A beszámolóból kitűnik, hogy az idegenforgalmi szezonban megerősített ügyelettel állt a rendőrség a város közbiztonságának szolgálatában: a rendőri állomány kiegészült más városból érkező készenléti egységek tagjaival, és a közterület-felügyelettel is közös szolgálatot teljesítettek a keszthelyi rendőrök. A rendszeres jelenlét eredményeként nem csak a tényleges bűnelkövetések száma csökkent, de a lakosság és a városba érkező turisták szubjektív biztonságérzete is nőtt.

Törvényi változás indokolta a helyi tömegközlekedésről szóló, a Zala Volánnal megkötött szerződés módosítását és a hozzá kapcsolódó rendelet hatályon kívül helyezését: április elsejétől a helyi közösségi közlekedés szolgáltatásaira vonatkozóan az önkormányzat hatósági ármegállapító jogköre megszűnik.

Hosszasan tárgyalt a képviselőtestület a vendéglátóüzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről, melynek keretében a városi strandon működő szórakozóhelyek tevékenységét kívánták időbeli korlátozásokkal úgy meghatározni, hogy ne zavarja a környéken lakókat. Több panasz érkezett a városból a túl hangos parti szórakozás miatt, ezért merült fel a szabályozás kérdése. A képviselők végül első fordulós anyagnak minősítették az előterjesztést azzal, hogy szeptemberi ülésükön újratárgyalják a témát. A nyári tapasztalatokat is felhasználva olyan szabályozást kívánnak kidolgozni, mely a pihenni és szórakozni vágyók számára egyaránt elfogadható megoldást jelent.

A háziorvosi ügyelet kérdésében a testületi ülésen nem született végleges döntés: az ügyeleti díjak megállapításának határidejét május 31-ére módosították, így további tárgyalások segítik majd a megoldás kialakítását.

A Sportügyekért Felelős Tanácsnok szakmai javaslatát elfogadva döntött a képviselőtestület a 2012. évi önkormányzati sporttámogatások elosztásáról. A tavalyi évhez képest jelentősen csökkentett forrásból tíz keszthelyi egyesület részesül támogatásban; az oktatási intézmények idén nem kapnak hozzájárulást a keretből.

A városi költségvetés céltartalékában intézmény-felújításra elkülönített összegből a Csány-Szendrey ÁMK balesetveszélyes üvegfalának cseréjére biztosít 2,9 millió forint az önkormányzat a képviselők döntése értelmében. A mindössze 10 milliós keretet többi részét egyelőre nem kívánták felosztani, hogy később a váratlanul jelentkező, halaszthatatlanul fontos hibaelhárításokra tudják fordítani.

Pályázat benyújtásáról határozott az önkormányzat az Egry-iskola tornatermének felújításának érdekében. A város 7,8 millió forintnyi támogatásra pályázik a 9,7 milliós felújításhoz, melyből a tornaterem nyílászáróinak cseréjét, és az öltözők felújítását tervezik megvalósítani.

Több önkormányzati tulajdonú cég 2012. évi üzleti tervét megtárgyalta és elfogadta az ülésen a testület. Beszámoló került a képviselők elé a 2011. év turisztikai tapasztalatairól, az üresen álló lakások hasznosításának lehetőségeiről, és egyes üzlethelyiségek bérleti szerződésével kapcsolatos kérdésekben. Hozzájárult a testület, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal felügyelete alatt működő balatoni főépítészi iroda számára térítésmentesen biztosítson irodahelyiséget egy régóta üresen álló, kihasználatlan ingatlanban.