Emberi Erőforrások Bizottsága ülés

2019. augusztus 28. (szerda) 15:00

N a p i r e n d

1. Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.
(X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

2. Emléktábla állítási kérelem (Keszthely, Kossuth u. 27.)

3. Kiskeszthelyért Egyesület használati szerződésének meghosszabbítása

4. Támogatási kérelmek (bizottsági)

5. Egyedi lakásügy (zárt)