Emberi Erőforrások Bizottsága ülés

2022. április 26. (kedd) 14:00

Napirend

1. Rendelettervezet Keszthely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

2. A Keszthelyi Életfa Óvoda átszervezése

3. Javaslat közterület elnevezésére

4. Támogatási kérelem (bizottsági)

5. Kulturális csoportok, együttesek működésének hozzájárulására, kulturális rendezvények lebonyolításának, kulturális témájú kiadványok, művészeti alkotások támogatására benyújtott pályázatok elbírálása

6. Javaslat kitüntetések adományozására (zárt)

7. Egyedi lakásügyek (zárt)

8. Települési támogatás (eseti ellátás) kérelmek (zárt)