Emberi Erőforrások Bizottsága ülés

2022. július 26. (kedd) 14:00

Napirend

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)

2. Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

3. Az V. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásának ügye II.

4. Települési támogatás (eseti ellátás) kérelmek (zárt)