Emberi Erőforrások Bizottsága ülés

2022. december 13. (kedd) 14:00

N a p i r e n d

1. A Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói beosztására benyújtott pályázat elbírálása (zárt

2. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői teendőire benyújtott pályázat elbírálása (zárt)

3. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

4. Tájékoztató a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi várható eredményéről

5. Javaslat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. I. félévi munkatervére

6. Támogatási kérelmek (bizottsági)

7. 2023-2024. tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárok tervezetének véleményezése

8. A 105/2022. (XI.23.) számú emberi erőforrások bizottsági határozat módosítása

9. Javaslat sportolói elismerések adományozására (zárt)

10. Egyedi lakásügyek (zárt)

11. Települési támogatás (eseti ellátás) kérelmek (zárt)