Emberi Erőforrások Bizottsága ülés (együttes)

2023. február 8. (szerda) 14:00

Napirend

A napirend a Városstratégiai Bizottsággal és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsággal együttes ülés
keretében kerül megtárgyalásra.

1. Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megalkotása
(rendelettervezet)