Emberi Erőforrások Bizottsága ülés

2023. április 25. (kedd) 14:00

Napirend

1. Rendelettervezet Keszthely Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
végrehajtásáról (zárszámadás)

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.10.) önkormányzati
rendelet módosítása (rendelettervezet)

3. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014.(XII.19.)
önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

4. A Keszthelyi Életfa Óvoda ügyei II.

5. Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyei

6. Támogatási kérelem (bizottsági)

7. Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény szervezeti és működési
szabályzatának, szakmai programjának és a Szivárvány Bölcsőde házirendjének
jóváhagyása

8. Javaslat kitüntetések adományozására (zárt)

9. Egyedi lakásügyek (zárt)

10. Települési támogatás (eseti ellátás) kérelmek (zárt)