Emberi Erőforrások Bizottsága ülés

2024. február 27. (kedd) 14:00

Napirend

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

2. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

3. Beszámoló a Fejér György Városi Könyvtár 2023. évi tevékenységéről

4. Keszthely Város Önkormányzata Idősügyi Koncepciójának (2024-2028) elfogadása

5. A Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi munkaterveinek, gyűjtőköri, valamint könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatának jóváhagyása

6. Támogatási kérelmek (bizottsági)

7. Sporttámogatások felosztása

8. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása a 2024/2025. nevelési évre

9. Egyedi lakásügyek (zárt)

10. Települési támogatás (eseti ellátás) kérelmek (zárt)