Emberi Erőforrások Bizottsága ülés

2024. június 25. (kedd) 14:00

Napirend

1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)
2. Javaslat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. második félévi munkatervére
3. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása
4. A Balatoni Múzeum szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása
5. Támogatási kérelmek (bizottsági)
6. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői teendőinek ellátása (zárt)
7. Javaslat Bakonyi Károly-díj adományozására (zárt)
8. Egyedi lakásügyek (zárt)
9. Települési támogatás (eseti ellátás) kérelmek (zárt)