Képviselő-testület ülés

2023. február 9. (csütörtök) 16:00

Napirend

1. Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről

Előterjesztő: Raffai-Réz Ildikó pénzügyi és ügyrendi bizottsági elnök

2. Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megalkotása (rendelettervezet)

Előterjesztő: Manninger Jenő polgármester