Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülés

2022. április 28. (csütörtök) 17:45

Napirend

1. „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” című, TOP-1.5.1-20 kódszámú pályázat benyújtása

2. Közbeszerzési eljárás elindítása belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére Keszthely-Kertvárosban, TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014 és a TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020 azonosító számú pályázatok kivitelezése