Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülés

2022. június 16. (csütörtök) 08:45

Napirend

1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

2. A városi strandok üzemeltetéséről, működtetéséről szóló 36/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

3. Pályázati ügyek