Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülés

2022. július 28. (csütörtök) 09:00

Napirend

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)

2. Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

3. Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása

4. A polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

5. Helyiségbérleti ügyek

6. Pályázati ügyek