Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülés

2023. február 8. (szerda) 14:00

Napirend

Az 1. napirend a Városstratégiai Bizottsággal és az Emberi Erőforrások Bizottsággal együttes ülés keretében kerül megtárgyalásra.

1. Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megalkotása (rendelettervezet)

2. Tájékoztatás az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről (bizottsági)

3. Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről