Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülés

2023. április 12. (szerda) 09:00

Napirend

1. Keszthely Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata, valamint a közbeszerzési
eljárásba választott bíráló bizottságok személyi összetételére vonatkozó képviselő-testületi
határozatok módosítása

2. Keszthely Város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 15/2023. (III. 31.)
önkormányzati rendelet módosítása tárgyú 36-37/2023. (III. 30.) számú képviselő-testületi
határozatok végrehajtása

3.Pályázat benyújtása a bölcsődei nevelés fejlesztése tárgyú RRF-1.1.2-2021 számú felhívásra

4. A TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 azonosító számú „Keszthely Zöld Város” című pályázat – 3.
ajánlati rész (KRESZ park rekonstrukció) – kivitelezőjének kiválasztására kiírt közbeszerzési
eljárás lezárása