Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülés

2023. április 25. (kedd) 11:00

Napirend

1. Rendelettervezet Keszthely Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
(zárszámadás)

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet
módosítása (rendelettervezet)

3. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014.(XII.19.) önkormányzati
rendelet módosítása (rendelettervezet)

4. Tájékoztató a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről, valamint Keszthely Város
Önkormányzata 2023. I. negyedévi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről

5. Keszthely Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata, valamint a közbeszerzési
eljárásba választott bíráló bizottság személyi összetételére vonatkozó képviselő-testületi
határozat módosítása II.

6. A TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014 azonosító számú „A belterületi csapadékvíz elvezetési
rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban” című és a TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020 azonosító
számú „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.
ütem” című pályázatok kivitelezőjének kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás lezárása

7. Önkormányzati bérlakások vételárának megállapítása

8. Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény szervezeti és működési
szabályzatának, szakmai programjának és a Szivárvány Bölcsőde házirendjének jóváhagyása

9. Közbeszerzési Értékelő Bizottságba tagok delegálása tárgyú 24/2019. (XI. 13.) számú határozat
hatályon kívül helyezése

10. Pénzügyi tájékoztatók

11. Bírósági ülnökök megválasztása (zárt)

12. Javaslat kitüntetések adományozására (zárt)

13. Egyedi lakásügyek (zárt)