Pénzügyi, Jogi Bizottság ülés

2019. augusztus 29. (csütörtök) 09:30

N a p i r e n d

1. Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.
(X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

2. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

3. Emléktábla állítási kérelem (Keszthely, Kossuth u. 27.)

4. A Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009. (X. 15.)
önkormányzati rendelet módosításának véleményezési szakasza lezárása (Tőzegbánya)

5. Kérelem a Keszthely, Lovassy utcai volt ruhagyár területének kiemelt fejlesztési
területté nyilvánítására

6. A „Kísérleti utcai tagóvoda épületének átalakítása és bővítése Keszthelyen” című, TOP1.4.1-15-ZA1-2016-00024 pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás
kivitelezőjének kiválasztása – közbeszerzési eljárás II.

7. A „Festetics György Zeneiskola és egyéb Önkormányzati Intézmények Energetikai
Korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019 azonosító számú pályázat
támogatói szerződésének megkötése

8. A „Keszthelyi Tanuszoda Energetikai Korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-
00022 azonosító számú pályázat támogatói szerződésének megkötése

9. A Magyar Kerékpáros Szövetség GINOP 7-1-9-17 számú pályázatának megvalósítása a
keszthelyi Balaton-parton

10. „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és
infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című, GINOP-7.1.9-17-2018-00015 azonosító számú
pályázat szakmai megvalósításához szükséges pénzügyi forrás biztosítása

11. Kiskeszthelyért Egyesület használati szerződésének meghosszabbítása

12. Támogatási kérelem

13. Egyedi lakásügy (zárt)