Városstratégiai Bizottság ülés

2022. április 26. (kedd) 08:30

Napirend

1. Rendelettervezet Keszthely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

2. A környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

3. Vagyonhasznosítási ügyek – Az önkormányzat törzsvagyonának átminősítéséről szóló 39/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelet-tervezet)

4. Tájékoztató a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről, valamint Keszthely Város Önkormányzata 2022. I. negyedévi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről

5. Keszthely Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata felülvizsgálata

6. A Keszthelyi Életfa Óvoda átszervezése

7. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

8. A VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadása

9. A Helyi Építési Szabályzat módosításának kezdeményezése a Keszthely, Balaton-part városfejlesztési komplex program keretében megvalósuló fejlesztéseket érintően

10. A „TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 azonosító számú és „Keszthely Zöld Város” című pályázat kivitelezőjének kiválasztására” kiírt közbeszerzési eljárás lezárása

11. Ebrendészeti és gyepmesteri telep működtetéséhez kapcsolódó feladatok módosítása

12. MVM Optimum Zrt. kérelme

13. Javaslat közterület elnevezésére

14. A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása

15. A Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői beosztására benyújtott pályázatok elbírálása (zárt)

16. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, továbbá a Balaton-part városfejlesztési komplex program megvalósítása (zárt)

17. Javaslat kitüntetések adományozására (zárt)

18. Egyedi lakásügyek (zárt)