Városstratégiai Bizottság ülés

2022. december 13. (kedd) 08:30

N a p i r e n d

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati
rendelet módosítása (rendelettervezet)

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2013. (V.31.) önkormányzati
rendelet módosítása (rendelettervezet)

3. Megállapodás helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási
szolgáltatásokkal történő ellátására 2023. évre vonatkozóan

4. A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyei

5. Tájékoztató a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2022. évi várható
eredményéről

6. Tájékoztató a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2022. évi
várható eredményéről

7. Tájékoztató a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi várható
eredményéről

8. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyei

9. Támogatási kérelem (bizottsági)

10. Keszthely, Árpád utca – Nagy Lajos király utca kereszteződésének biztonságosabbá
tétele

11. Egyedi lakásügyek (zárt)