Városstratégiai Bizottság ülés

2023. január 24. (kedd) 08:30

Napirend

1. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 44/2013. (XI. 29.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata (rendelettervezet)

2. Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata 2022. IV. negyedévi belső ellenőrzési
tervének teljesítéséről

3. Beszámoló a 2022-es turisztikai évről és felkészülés a 2023. évi turisztikai szezonra

4. Vagyonhasznosítási ügyek

5. A Nemzeti Kör emléktábla elhelyezési kérelme