Városstratégiai Bizottság ülés

2023. február 21. (kedd) 08:30

Napirend

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati
rendelet módosítása (rendelettervezet)

2. Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (rendelettervezetek)

3. A polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

4. Beszámoló a Fejér György Városi Könyvtár 2022. évi tevékenységéről

5. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetői teendőinek
ellátása

6. A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal ügyei

7. Keszthely Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata felülvizsgálata

8. Vagyonhasznosítási ügyek

9. Rendeltetésváltozás iránti kérelem tárgyában benyújtott fellebbezés elbírálása (zárt)

10. Egyedi lakásügyek (zárt)