Városstratégiai Bizottság ülés

2023. március 28. (kedd) 08:30

Napirend

1. Az intézményi térítési díjak megállapításáról 7/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet
módosítása (rendelettervezet)

2. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata (rendelettervezet)

3. A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosítása (rendelettervezet)

4. A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015.
(IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

5. Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (rendelettervezetek)

6. Keszthely Város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendelet
megalkotása (rendelettervezet)

7. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

8. A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

9. A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 2023. évi üzleti terve

10. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

11. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

12. Beszámoló a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

13. Tájékoztató a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. 2022. évi
tevékenységéről és 2023. évi terveiről

14. Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása

15. Vagyonhasznosítási ügyek

16. Önkormányzati bérlakások vételárának megállapítása

17. A Keszthelyi Életfa Óvoda ügyei

18. Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása
módosításának jóváhagyása

19. A Petőfi-Szendrey művészházaspár szobrának elhelyezése

20. Nagykanizsai Tankerületi Központ kérelme átszervezéshez történő vélemény kiadása
iránt

21. Az V. és a VIII. számú felnőtt háziorvosi körzetek ellátása

22. Támogatási kérelmek (bizottsági)

23. Egyedi kérelem elbírálása a környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI.12.)
önkormányzati rendelet 13.§ (4) bekezdése alapján

24. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyei (zárt)

25. Egyedi lakásügyek (zárt)