Városstratégiai Bizottság ülés

2023. április 25. (kedd) 08:30

Napirend

1. Rendelettervezet Keszthely Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
végrehajtásáról (zárszámadás)

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet
módosítása (rendelettervezet)

3. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014.(XII.19.)
önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

4. Tájékoztató a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről, valamint Keszthely Város
Önkormányzata 2023. I. negyedévi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről

5. Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyei

6. Tájékoztató a Keszthelyi Turisztikai Egyesület 2022. évi tevékenységéről és 2023. évi
terveiről

7. A VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évi beszámolójának elfogadása

8. Keszthely Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata, valamint a közbeszerzési
eljárásba választott bíráló bizottság személyi összetételére vonatkozó képviselő-testületi
határozat módosítása II.

9. A TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014 azonosító számú „A belterületi csapadékvíz elvezetési
rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban” című és a TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020
azonosító számú „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése KeszthelyKertvárosban II. ütem” című pályázatok kivitelezőjének kiválasztására kiírt közbeszerzési
eljárás lezárása

10. Önkormányzati bérlakások vételárának megállapítása

11. Városnéző kisvonat üzemeltetőjének kiválasztása 2023-2027. évre

12. Egyedi kérelem elbírálása a környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI.12.) önkormányzati
rendelet 13.§ (4) bekezdése alapján II.

13. Támogatási kérelem (bizottsági)

14. Bírósági ülnökök megválasztása (zárt)

15. Javaslat kitüntetések adományozására (zárt)

16. Egyedi lakásügyek (zárt)