Városstratégiai Bizottság ülés

2024. február 27. (kedd) 08:30

Napirend

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletmódosítása (rendelettervezet)

2. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletmódosítása (rendelettervezet)

3. Keszthely Város Önkormányzata Idősügyi Koncepciójának (2024-2028) elfogadása

4. Keszthely Város Önkormányzata 2024. évi összesített közbeszerzési tervének 1. számúmódosítása

5. A Keszthely 0144/6. és a 0144/7. hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

6. Támogatási kérelem (bizottsági)

7. Pályázati ügyek (zárt)

8. Egyedi lakásügyek (zárt)