Városstratégiai Bizottság ülés

2024. június 25. (kedd) 08:30

Napirend

1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)
2. Egyes önkormányzati rendeletek módosítása (rendelettervezetek)
3. Beszámoló a 2023. évi adózási tapasztalatokról
4. Javaslat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. második félévi munkatervére
5. Zöld Busz Program támogatása
6. 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
7. Tájékoztatás külső bizottsági tag köztartozásmentes adózói bázisban történő felvételre vonatkozó kötelezettségének teljesítéséről
8. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője 2023. évi prémiumfeltételeinek értékelése
9. Keszthely, Balatonpart városfejlesztési komplex program tervezése során építési engedélyhez parkoló kiváltáshoz szükséges javaslat megadása
10. Támogatási kérelmek (bizottsági)
11. Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeiről (zárt)
12. Javaslat Bakonyi Károly-díj adományozására (zárt)
13. Egyedi lakásügyek (zárt)