Megalakult a keszthelyi önkormányzat

2010. október 15. (péntek)

Alakuló ülését tartotta Keszthely város új képviselőtestülete csütörtök délután a Balaton Színház Simándy termében.

Dr. Pusztai Imre, a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatójában elmondta, hogy jogszabályi változások miatt az előző ciklusban 17 tagú testület 11 fősre csökkent. A 17.125 keszthelyi választópolgárból 6552 fő járult az urnákhoz október harmadikán, ahol nagy többséggel újra Ruzsics Ferencet választották meg a város polgármesterének. A képviselők átvették megbízólevelüket a választási bizottság elnökétől és esküt tettek.

Ruzsics Ferenc köszöntőjében elmondta: büszke arra, hogy ő az első olyan városvezető, akit másodszor is megválasztott Keszthely lakossága. Örömét fejezte ki, hogy folytathatja azt a négy éve elkezdett munkát, melynek eredményeként mára képviselőtársaival közösen lendületes fejlődési pályára állították a várost, és számos nagyberuházás indulhat a közeljövőben, mint például a belváros megújítása, vagy a Balaton-parti fejlesztések.

A polgármester elismerően szólt Hévíz új vezetéséről, és elmondta: Keszthely és a fürdőváros kapcsolatát ezentúl a hatékony közös munka jellemzi majd – ahogyan ez az új kormánnyal való együttműködésre is igaz. Utóbbira példaként említette, hogy a városi kórház számára nemrégiben 650 millió forint kártérítést sikerült szerezni a kormányzattól.

Ruzsics Ferenc polgármesteri hitvallásáról szólva kiemelte: azt szolgálatnak tartja, és az eskü szövegével összhangban minden megtesz a város fejlesztéséért, hogy mindig nyugodt szívvel, tiszta lelkiismerettel állhasson a keszthelyiek elé.

Az újonnan megalakult testület titkos szavazással döntött az alpolgármesterek személyéről: a képviselők közül Pálinkás Róbertet, nem a képviselőtestület tagjai közül pedig Gachályi Andrást szavazták meg a tisztségre. Négy szakbizottság felállításáról és egy tanácsnok kinevezéséről határoztak továbbá a képviselők.

(fotó: Horányi Árpád)

Az önkormányzat bizottságainak összetétele:

Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság

Elnök: Csótár András
Tagok: Rigó Ferenc
Selmeczy Zsuzsanna
Vozár Péterné
Dr. Alföldi Zoltán
Dósa Zsolt
Szörényi Zoltán

Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Elnök: Szabó György
Tagok: Borosné Eitner Kinga
Dr. Ifi Ferenc
Kocsis Miklós
Dósa Csaba
Dr. Szalóky Jenő
Zemankovics Ferenc

Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Elnök: Kocsis Miklós
Tagok: Csótár András
Mohácsi József
Szabó György
Vozár Péterné
Dancs Géza
Fodor Márk
Kránicz Kálmán
Somlyai Szilárd

Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

Elnök: Dr. Ifi Ferenc
Tagok: Mohácsi József
Selmeczy Zsuzsanna
Rigó Ferenc
Dr. Boldizsár Erzsébet
Nemes Klára
Dr. Hertelendy László

Sportügyekért felelős tanácsnok: Borosné Eitner Kinga