Megalakult a keszthelyi testület

2014. október 23. (csütörtök)

A Balatoni Múzeumban tartotta alakuló ülését az új keszthelyi képviselő-testület. Korelnökként dr. Ifi Ferenc képviselő vezette az ülést a polgármester eskütételéig.

A Helyi Választási Bizottság elnöke, dr. Gyarmati Balázs ismertette a választás eredményét: immár harmadik alkalommal Ruzsics Ferencet választották a keszthelyiek polgármesternek, aki 3142 vokssal, a szavazatok 53,12 százalékával nyerte el ismét a tisztséget. A nyolc egyéni választókerület mindegyikében a Fidesz-KDNP színeiben induló jelöltek lettek képviselők, kompenzációs listáról pedig hárman jutottak be a testületbe: az Együtt-DK, a Jobbik és az MSZP képviseletében.

Az önkormányzati képviselők, majd a polgármester eskütétele után dr. Horváth Teréz jegyző köszönetet mondott mindazoknak, akik az idei év három választásának lebonyolításában részt vettek.
– A győztesnek feladata és felelőssége van. Minél nagyobb a felelősség, annál nagyobb alázattal kell végezni a feladatot – emelte ki a jegyző.

Ruzsics Ferenc polgármester köszöntőjében elmondta: Keszthely életében még nem volt akkora fejlődés, mint az elmúlt nyolc évben, ez közös siker. A fejlesztések az elkövetkező években is folytatódnak és felgyorsulnak.
A településvezető kérésére a jelenlevők egyperces néma megemlékezéssel adóztak a város életében egykor aktív szerepet betöltő, a napokban elhunyt Veér Miklós emlékének.

A képviselők módosították a Szervezeti és Működési Szabályzatot, megválasztották a város alpolgármesterét Nagy Bálint személyében és a képviselő-testület bizottságait. Berki László, a Jobbik képviselője minden bizottságot érintően egy-egy jelölt helyett más személyt javasolt, módosításait a testület nem fogadta el.
A képviselő-testület bizottságainak száma háromra csökkent. A Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöki tisztét Mohácsi József képviselő tölti be, aki 2002 és 2006 között a város polgármestere is volt, képviselő tagok dr. Boldizsár Erzsébet és Raffai Róbertné, külsős szakértőként dr. Szalóki Jenő ügyvéd és Szabó György, a korábbi testület pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottságának elnöke kapott megbízatást.
A Városstratégiai Bizottság elnöke Dósa Zsolt képviselő, a bizottság tagjai Kovács Viktória és Vozár Péterné, külsős szakértők Bangó László címzetes egyetemi docens, turisztikai és vendéglátó-ipari szakértő és Szák-Kocsis László közgazdász lett.
Az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke Csótár András képviselő, képviselő tagok Berki László, dr. Ifi Ferenc és Nemes Klára lett, külső szakértő tagként pedig dr. Dublecz Károly egyetemi tanár, Horváth Tamás vendéglátó szakmenedzser és Molnár Anna sportoló került be.
A külsős tagok eskütételével zárult az ünnepi alakuló ülés.

(forrás, fotó: Zalai Hírlap zaol.hu, Keszey Ágnes)