Megbízta az új GESZ-vezetőt a képviselő-testület

2014. május 4. (vasárnap)

A GESZ korábbi vezetőjére, a tragikus hirtelenséggel elhunyt Dallos Csabára emlékeztek a jelenlévők a képviselő-testület ülésén. A város üzemeltetési feladatainak zökkenőmentes, biztonságos és folyamatos ellátása céljából a képviselő-testület egy évre új vezetőt bízott meg az intézmény irányítására. Az áprilisi soros ülésen döntöttek többek között a nyári szociális gyermekétkeztetésről, és a hajléktalanhelyzettel kapcsolatban is állást foglalt a testület.

Az ülés elején a képviselők egy perces néma felállással emlékeztek Dallos Csabára, a GESZ nemrég elhunyt vezetőjére. Egyúttal döntöttek arról, hogy egy évig Gachályi András leköszönő társadalmi megbízatású alpolgármester látja el az intézmény vezetői feladatait.

A tavalyi év zárszámadását is megtárgyalták a képviselők. A beszámolóból jól kiolvasható, hogy az önkormányzati intézménystruktúrában jelentős változások történtek 2013. évben, és a költségvetési rendelet módosítására négy alkalommal került sor. A tervezett számadatokhoz viszonyítva 2013. december 31-ig az önkormányzatnak összesen 4.261.997 eFt bevétele és 3.639.860 eFt kiadása keletkezett. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek 94,72 %-ra, a kiadások pedig 80,89 %-ra teljesültek.

Döntés született arról, hogy a városvezetés módosíttatni kívánja a vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekről szóló miniszteri rendeletet, amellyel – a megváltozott Balaton-törvénnyel összhangban – nagyobb mozgástere lehetne a városnak a vízparti területek hasznosításában és befektetésre alkalmas területek kialakításában.

Az elmúlt években megszokott szociális nyári gyermekétkeztetés biztosításához pályázatot nyújt be a város az Emberi Erőforrások Minisztériumához. Így az önkormányzat saját ráfordításával és az elnyerhető támogatással együtt várhatóan 58 rászoruló gyermek számára biztosíthat az idei nyáron helyben étkezés mellett napi egyszeri meleg ételt.

Ismételten közzéteszi a város pályázati felhívását a keszthelyi fogorvosi ügyelet ellátására, mivel az eddigi kiírásra nem érkezett pályázat és a külső szolgáltatókkal való egyeztetés során sem született olyan megegyezés, amely a lakosság érdekeit szem előtt tartva mind az anyagiak terén, mind pedig a zökkenőmentes fogászati ellátás szempontjából is kielégítő lenne.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása kapcsán a hajléktalankérdés került górcső alá. A képviselők egyhangú álláspontja szerint Keszthely idegenforgalma, a város lakóinak és az idelátogató turisták nyugalma érdekében kiemelt cél a vonzó városkép elérése, melyet a közterületen életvitelszerűen, önmaguk ellátására képtelen személyek tartózkodása nagymértékben gátol és akadályoz. Ennek érdekében a szabályozásra vonatkozóan helyi rendeletet alkottak, mely felhatalmazással élve a rendőr a közterületen életvitelszerűen tartózkodó személyt intézkedés alá vonhatja. Amennyiben az eljáró rendőr felkérésének az érintett hajléktalan személy nem tesz eleget, úgy – a Kormányhivatal megfelelő szervének bevonásával – a szabálysértési hatóság elé, a kijelölt hajléktalanszállóra előállíttatható.

A képviselők hozzájárultak ahhoz, hogy a hivatal a korábbi megbízási szerződéses jogviszony helyett az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség hatékonyabb ellenőrzése céljából két fő idegenforgalmi ellenőrt határozott időre – a szezon idejére – köztisztviselői státuszban alkalmazzon.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerületének kérésére több keszthelyi oktatási intézmény alapító okiratának módosítását és az Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjének pályázatát is véleményezte a testület.

Pénzügyi forrás biztosítása nélkül támogatta az önkormányzat a Mária Rádiónak Keszthelyen és környezetében frekvencia használati lehetőség megteremtésére benyújtandó pályázatát.