Megemelt jutalom a város kiváló pedagógusainak

2009. május 15. (péntek)

Május 14-én soron kívüli ülést tartott Keszthely képviselőtestülete. Az első négy napirend a négy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 2008. évi beszámolóját tartalmazta. Az összefoglalókból látható, hogy a nehéz gazdasági körülmények a cégek pénzügyi helyzetén is éreztetik negatív hatásukat.

A kiváló pedagógusok jutalmazásáról is döntést hoztak a képviselők. Az önkormányzat igyekszik minél nagyobb anyagi elismerésben részesíteni a kiemelkedő munkát végző tanárait és tanítóit; ennek érdekében néhány éve már a pénzbeli juttatás helyett adómentes étkezési jegyet illetve üdülési csekket kapnak az érintettek, így jóval nagyobb értékű a jutalom. Az idei évben újabb előrelépés történt: a városvezetés kiterjesztette a díjazottak körét. Eddig csak az önkormányzati fenntartású intézmények dolgozói kaphattak a jutalmazásra szánt keretből, mint városi közalkalmazottak, idén viszont az összes keszthelyi oktatási intézmény részesült belőle, függetlenül attól, hogy fenntartója a megye, egyház vagy alapítvány. A képviselők egyöntetűen úgy vélték, hogy a keszthelyi gyermekeket tanító pedagógusok között nem akarnak olyan módon különbséget tenni, hogy ki a munkáltatójuk. Hogy az egy főre jutó összeg emiatt ne csökkenjen, kétmillió forinttal megemelték az erre elkülönített keretet, 3,5 millióról 5,5 millió forintra. Az elosztás a tantestületi létszámarányok szerint történik, összesen 72 ember, tehát várhatóan minden hatodik pedagógus részesül jutalomban. Ezek átadására a június 3-ai pedagógusnapi ünnepségen kerül sor a Balaton Színházban.

A testületi ülést követően a képviselők munkaértekezletet tartottak, melynek első témájaként a város egységes szabályozási tervét tárgyalták meg. A városi főépítész elmondta, hogy a besorolások módosításával, egyes területek tájképi védettség alóli kivonásával értékes, idegenforgalmi vagy más jellegű beruházásra alkalmas területeket nyerhetne a város. Ezt követően beszámolót hallgattak meg a képviselők a Fő tér rehabilitációs projekt jelenlegi állásáról és megvitatták az ezzel kapcsolatos aktuális kérdéseit. Azok a tárgyalások, amelyeket a külső gazdasági partner bevonásával kapcsolatban folytatott a városvezetés, eddig nem vezettek eredményre, a nehéz gazdasági helyzet és ahhoz kapcsolódóan a korlátozott hitelfelvételi lehetőségek miatt ugyanis a potenciális partnerek visszalépésre kényszerültek. Ezért válik szükségessé a projekt átalakítását fontolóra venni, és a kéregparkoló felszíni parkolóval való helyettesítésének tervét kidolgozni. Utolsó témaként – Dr. Ifi Ferenc képviselő javaslatára – a képviselők áttekintették a város gazdasági helyzetét javító intézkedéseket.