Megszűnt az eljárás dr. Markó Péter jegyző ellen (a végzés teljes szövege olvasható)

2011. augusztus 8. (hétfő)

A Legfelsőbb Bíróság megszüntette a Keszthely város jegyzője ellen indított büntetőeljárást, többéves pereskedés végére téve pontot. A testület az első- és másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte a közérdekű adatokkal való visszaélés miatt indított perben, és kötelezte a vádló Mózner Gézát a bűnügyi költségek megfizetésére.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Mózner Géza, a Helikon Patrióták Egyesület elnöke korábban azért tett feljelentést, mert a keszthelyi Városi Kórház 2008. évi belső ellenőri jelentését – mint közérdekű adatot – szerinte késve bocsátotta rendelkezésére a város polgármesteri hivatala. A per során bizonyítást nyert, hogy valójában a jogszabályban rögzített 15 napos határidőnél jóval korábban, a 2008. október 30-ai képviselőtestületi ülésen tárgyalt jelentést az arról szóló önkormányzati határozattal, és a hozzá szervesen kapcsolódó észrevételekkel és válaszokkal együtt a jegyző már október 31-én postai úton megküldte a kérelmezőnek, így bűncselekmény nem történt. A bíróság megállapította, hogy az önkormányzat döntése előtt a hivatal nem volt köteles a belső ellenőrzés részeredményeit nyilvánosságra hozni, mivel az egységes dokumentumként október 30-án vált közérdekű adattá.

A Legfelsőbb Bíróság végzése kimondja: eljárási hibák valamint a korábbi ítéletben megállapított tényállás hiányosságai és az abból levont nem helytálló következtetések miatt kerülhetett sor korábban a bűnösség téves megállapítására.
További fellebbezésnek és felülvizsgálatnak az ügyben helye nincs.

dr. Markó Péter
Keszthely város jegyzője

A Legfelsőbb Bíróság végzése:

(A végzés teljes szövege letölthető a képre kattintva.)