Megyei kitüntetéseket adtak át az ünnepi ülésen

2009. január 31. (szombat)

Bussay László borász és háziorvos kapta Zala megye díszpolgári címét, míg az év embere elismeréssel Illés Fanni úszó paralimpikont tüntették ki pénteken Zalaegerszegen, a megyei közgyűlés hagyományos ünnepi ülésén.

Manninger Jenő (Fidesz), a megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott: az idén ezeréves megye ünnepségének keretében több mint húsz zalai polgárt és szervezetet tüntettek ki, akik hitüktől, tehetségüktől és hivatásuktól vezérelve olyan kimagasló munkát végeznek, amelynek köszönhetően jobb és több lehet az élet Zalában.

A megye nehézségeit is említve beszámolt arról: az állami támogatások csökkentése az önkormányzatokat is sújtja, de a megyei testület sokat tett azért, hogy alkalmazkodjon a nehéz helyzethez. Több településen új idősotthon épült, az önkormányzat támogatja a felsőoktatást, a megyei kórház fejlesztését. Közlése szerint a régiós pályázatokban az uniós támogatásokból mindössze 24 százalék jutott Zalának, a megye kimaradt a pólushálózatból, és bár megépült az M7-es autópálya, távlatilag szükség lenne az M9-es gyorsforgalmi útra.

A Zala Megye Díszpolgára kitüntető címet Bussay László muraszemenyei háziorvos borászként érdemelte ki kiváló minőségű, élvonalbeli borok készítéséért, a zalai bor hírnevének hazai és nemzetközi színtéren való megteremtéséért és erősítéséért. A szlovén határ közelében 10 hektáron gazdálkodó borász a Pannon Bormustrán több palackjával is csúcsbor minősítést kapott az elmúlt években, a brit Decanter szaklap szerint 2006-os olaszrizlingje a világ tíz legjobbja közé tartozik.

Az Év Zalai Embere díjat közönségszavazás alapján kapta meg Illés Fanni úszó paralimpikon, akit a megyei önkormányzat, a Zalai Hírlap és a Zaláért Egyesület közösen díjazott. A zalai sportoló tavaly Pekingben 100 méteres mellúszásban a nyolcadik helyet szerezte meg.

Az Ünnepi Közgyűlés díjazottjai:

Zala Megye Díszpolgára kitüntető cím

Dr. Bussay László
Borász, háziorvos (Muraszemenye)

Kiváló minőségű, élvonalbeli borok készítéséért a zalai bor hírnevének hazai és nemzetközi színtéren való megteremtéséért és erősítéséért.
A Zalai borvidék Muravidéki körzetének megközelítően 10 hektáros területén a legegyszerűbb borászati eljárással, fahordós érleléssel készíti a hegy levét. Alapelve: a borkészítésnél minél kevesebb borászati beavatkozás történjen. 1 kg szőlő terem egy tőkén, így hagyja megszületni a bort. Ahány tőke, annyi palack. Az Alpok-Adria nemzetközi borversenyen 2003-as évjáratú édes Tramini bora nagydíjas lett. A Pannon Bormustrán csúcsbor minősítést kapott 2004-ben Esküvé és Szürkebarát, 2006-ban Tramini és Szürkebarát, 2008-ban Tramini bora. A Decanter című brit gasztronómiai folyóirat a világ tíz legjobb rizlingbora közé választotta Olaszrizlingjét 2006-ban.

Zala Megye Közigazgatásáért Díj

Szmodics Józsefné
köztisztviselő (Nagykanizsa)

A köz szolgálatában végzett színvonalas és lelkiismeretes munkájáért.
1978-ban szerzett diplomát a Pécsi Tanárképző Főiskolán matematika-pedagógia szakon, ezt követően a Zala Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetben nevelőtanárként, majd otthonvezetőként, később nevelőszülői felügyelőként tevékenykedett. 1984-től a Zemplén Győző Általános Iskolában dolgozott, munkája elismeréseként a tantestület javaslatára 1990-ben Miniszteri Dicséretben részesült. 1991-től a Zemplén Győző Általános Iskola igazgatóhelyettese, 1996-tól igazgatója. 2000. február 1-től Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Művelődési és Sport Osztályán irodavezető, majd 2006-2008-ig osztályvezető. Munkájában rendkívül alapos és körültekintő, az ügyfelekkel való kapcsolata toleráns, emberi és korrekt.

Zala Megye Egészségügyéért Díj

Dr. Rónaky János
ny. főorvos (Zalaegerszeg)

Több évtizedes színvonalas, felelősséggel végzett munkájáért, a betegek gyógyulása érdekében tanúsított példamutató orvosi magatartásáért.
Egyetemi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán végezte. 1967 szeptemberétől a Zala Megyei Kórház Sebészeti és Baleseti Sebészeti Osztályán dolgozott. 1969. áprilisától 2005. augusztus 31-ig a Fül-orr-gégészeti osztályon gyógyította a betegeket. Fül-orr-gégészeti szakvizsgáját 1972-ben szerezte, 1991-ben ráépített gyermekfülészeti szakvizsgát tett. 1982-ben adjunktusi, majd 1992-ben főorvosi kinevezést kapott. 1989-ben Egészségügyi Miniszteri Dicséretben részesült.
Felkészültsége, a betegek felé irányuló türelme hosszú ideig az egyik legnépszerűbb szakorvossá tette.
Kiemelkedő műveltsége, a történelemtudomány iránti rajongása példaként állítható a mai fiatal nemzedék elé.

Dr. Rácz Szabolcs
főorvos (Zalaegerszeg)

A radiológia területén végzett több évtizedes lelkiismeretes és kiemelkedő szakmai munkájáért.
A Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán végzett 1971-ben. Pulmonológiai szakvizsgát 1975-ben, radiológiai szakvizsgát 1979-ben tett. 1975-1990-ig a Zala Megyei Kórház Radiológiai Osztályán dolgozott Ez időben kiemelt figyelmet érdemlő előadásokat tartott limfográfia témakörben, valamint a sürgősségi angiográfiáról publikált. Dolgozott a szombathelyi Markusovszky Kórház Radiológiai Osztályán, majd Kuvaitban az Al-Jahra Kórház Radiológiai Osztályának osztályvezető főorvosa volt. 1999-től a nagykanizsai kórház alkalmazásában dolgozott a Radiológiai Osztályon, majd 2008-tól a lenti rendelőintézet radiológiai szakrendelését vezeti. Alapossága, felkészültsége és a betegekkel való őszinte együttérzése kiemelkedő szakorvossá teszi a megyében.

Zala Megye Szociális Gondoskodásáért Díj

Autista Sérültekért Zalában Alapítvány

Önzetlen és emberséggel végzett munkáért, az autizmussal élő fiatalok fejlődését szolgáló védőotthon kialakításáért.
Az Alapítvány a szülők és a gyógypedagógiai szakemberek összefogása eredményeként alakult meg 1994 februárjában azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson az autista fiatalok és családjaik számára. Az Alapítvány működése során mindig hangsúlyozza, hogy az autizmussal élők segítése mellett a hozzátartozókat is tehermentesíteni szükséges, hiszen ezen fiatalok fejlesztése és felügyelete súlyos nehézséget jelent a családok számára. 1999. év nyarán a „Kézenfogva” Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány segítségével pályázat útján bentlakásos otthont létesítettek Boncodföldén, ahová az ország különböző részeiről fogadnak autista gyermekeket és fiatalokat.

Zalai Közművelődésért Díj

Szálinger Balázs
költő

A magyar verses epika feltámasztásáért, a zalai identitást erősítő irodalmi munkájáért, a Zalai Passió című vígeposzáért.
1978-ban született Keszthelyen, majdnem egy évtizede az egyik legismertebb fiatal magyar költő. Öt kötetére ugyanennyi irodalmi díjat és több ösztöndíjat kapott. „Zalai Passió” című vígeposza amellett, hogy feltámasztotta a hagyományosan magyar verses epika műfaját, megismertette a szélesebb irodalomolvasó közvéleménnyel megyénk egyik közelmúltbeli történelmi eseményét is. „A sík” című kiseposzában, a Gönczi Ferenc „Göcsej” című könyvében leírt népi hiedelmek motívumai köszönnek vissza. Újabb verseiben a szűkebb szülőföld problémáival, a falvak elnéptelenedésével, az utolsó földműves-szőlőműves generáció kihalásával foglalkozik. 2001-be a Magyar Rádió Petőfi díját, majd Bródy Sándor díját vehette át. 2002-ben Irodalmi Jelen költészeti díjat kapott, 2007-ben a Quasimodo nemzetközi költőverseny kitüntetettje lett, majd 2008-ban Szép Ernő díjjal ismerték el munkáját.

Csengei Ágota
igazgató (Keszthely)

Kiváló, példaértékű kulturális és szervező munkájáért valamint közéleti tevékenységéért.
2000-től dolgozik művelődésszervezőként a keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központban, melynek a tavalyi évtől igazgatója is. Ez a hét év viszonylag rövid időnek számít a szakmában, mégis számtalan program, rendezvény kapcsolódik a nevéhez. Kezdeményezésével indult többek között a Balatoni Filmfesztivál, az Aprók táncháza, különböző ismeretterjesztő sorozatok, mint a Pedagógus Szabadegyetem, a Nyitott szemmel, vagy a Bolygókör. Emellett közreműködik Keszthely város ünnepeinek megszervezésében, a Helikoni Ünnepségek és a Keszthelyi Borünnep szervezésében. Munkája mellett jut ideje jótékonysági estek szervezésére is a Dunántúl területén, valamint jelentős karitatív munkát végez a Dévai Szent Ferenc Alapítványnál is.
Fiatal lendület, hit, intelligencia, magas szakmai tudás és állandó tenni akarás jellemzi munkáját. Szeretetteljes közvetlensége, a jóra bíztatása példa lehet minden kultúráért, a ma emberéért, gyermekeiért felelősséget vállaló kortársa előtt.

Városi Könyvtár kollektívája
(Lenti)

A színvonalas közművelődési és közgyűjteményi munkáért, példaértékű kulturális és szervező tevékenységért.
Mindössze hét fős könyvtárosi létszámmal, a rendelkezésre álló tárgyi feltételek és a közgyűjteményi állomány folyamatos javításával, bővítésével szolgálja több mint 1200 olvasóján kívül a város és vonzáskörzete könyvtári-információs igényeit. A Lenti Többcélú Kistérségi Társulás 48 településén végeznek mozgókönyvtári ellátást, további két önálló községi könyvtár módszertani segítése mellett. A kollektíva a változó igényekhez igazodva minden könyvtárhasználónak szakszerű segítséget nyújt különféle közhasznú információval, ill. dokumentum és internet használati, kutatási, témafigyelési kérdésekben. Gyermekkönyvtári foglalkozásaikat, könyvtári óráikat szívesen látogatják a város iskolásai. Jó kapcsolatot ápolnak a társintézményekkel, szakmai szervezetekkel. Az intézmény dolgozói segítőkészen, szakmailag felkészülten, magas színvonalon végzik munkájukat.

Zalai Pedagógus Díj

Kiss Győző
tanár (Keszthely)

Több évtizedes színvonalas, hivatástudattal végzett pedagógusi munkájáért.
Tanári pályafutását 1969-ben kezdte, 1988 óta a keszthelyi Vajda János Gimnázium tanára, munkaközösség vezetője. Egyik létrehozója az iskola biológia tagozatának, amely azóta is népszerű a jelentkező diákok körében. Magas színvonalú, igényes munkája nyomán a tagozat és diákjai országos hírnévre tettek szert. Több tanulója ért el kimagasló eredményt megyei és országos versenyeken. Számos, főleg környezetvédelmi civil szervezet aktív tagja. Éveken keresztül tartott az általános iskolásoknak tehetséggondozó biológiafoglalkozásokat.

Lovász Gábor
igazgató (Zalaszentgrót)

Az alapfokú művészetoktatásban végzett több évtizedes példamutató zenepedagógusi és eredményes intézményvezetői munkájáért.
1980-ban szerezte diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. 24 éve zenepedagógusa, 19 éve pedig vezetője a zalaszentgróti Erkel Ferenc Zeneiskolának. Szakmai munkáját az igényesség, innovativitás és a zenepedagógia iránti mérhetetlen alázat jellemzi. Nevéhez fűződik egy stabil létszámú és szakmai sikereket magáénak tudó intézmény létrehozása és vezetése. A zeneiskola tanulói 2006-ban országos szakmai versenyen 1. helyezést értek el.
Az Erkel Ferenc Zeneiskola több mint húsz település ifjúságának alapfokú művészetoktatását látja el a térségben. Lovász Gábor eredményes intézményvezetői munkáját dicséri, hogy a végzett tanítványok közül többen választják élethivatásul a zenei pályát.

Csapó József
ny. igazgató (Zalaegerszeg)

Több évtizedes kiemelkedő pedagógusi és közéleti tevékenységéért.
Debrecenben végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, fizika-kémia szakon. Házassága révén került Zalába, a zalaegerszegi Széchenyi István Műszaki Középiskola (korábban Dimitrov Szakközépiskola) tanára, majd nyugdíjba vonulásáig igazgatója volt. Természettudományos képzettsége mellett a társadalmi kérdések is érdeklik, különösen a filozófia. Széleskörű társadalmi tevékenységet is végzett: évekig külsős tagja volt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Oktatási Bizottságának
Csapó József aktív pályafutása során nagy elhivatottsággal, eredményesen nevelte, oktatta Zala megye tanulóifjúságát a természettudományok szeretetére, művelésére.

Az Év Zalai Diákja Díj

Bruncsics Bence
tanuló (Keszthely)

A megyei és országos természettudományi versenyeken elért eredményeiért.
A keszthelyi Vajda János Gimnázium tanulója. Az általános iskolát a Csokonai Vitéz Mihály ÁMK-ban végezte, ahol 7. osztályban a Hevessy György Megyei Kémia Verseny 2. helyezettje, 8. osztályban az Emberi Test Biológia Verseny 1. helyezettje. A gimnáziumban további szép versenyeredményeket ért el: Megyei Fizika Versenyen 3. helyezett, Megyei Biológia Versenyen 1. helyezett volt. Az Irinyi János Kémia Versenyen megyei 1. helyezett, az Arany Dániel Matematikai Verseny 7. helyezettje. Az országos versenyeken kémia, biológia és természettudományi területen kiemelkedő eredményeket ért el.
Bruncsics Bence tanulmányait az Orvostudományi Egyetemen szeretné folytatni. Céljai között szerepelnek tudományos kutatások a biológia-idegrendszer területén, érdeklődik ezen kívül a vegyészet és az informatika iránt is.

Zala Megye Sportjáért Díj

Finta Géza
sportlovas-edző (Keszthely)

A lovas sportban négy évtizeden át végzett kiemelkedő sportvezetői munkájáért.
1965-től lovagol az Agáregyetem lovasiskolájában, fiatal lovasként több versenyen, bajnokságon előkelő helyezést ért el országos és nemzetközi szinten is. 1975-től áttért a military sportágra, amelyet azóta is nagy lelkesedéssel és intenzitással űz, már több, mint 25 éve. A Simonyi Obester emlékversenyt három egymást követő évben megnyerte. 1980-ban Magyar Military válogatott kerettag, ebben a minősítésben több nemzetközi versenyben vett részt. 1997-ben Magyar Bajnok lett saját tenyésztésű lovával, majd a Táltos nevű lóval nemzetközi három csillagig jutott el. Jelenleg is aktív sportoló, de fő célja most már az utánpótlás nevelés úgy a díjugratásban, mint a díjlovaglásban.

Zala Megyei Ifjúsági Sportjáért Díj

Fentős Pál
labdarúgó edző (Zalaegerszeg)

A labdarúgás sportágban több évtizede kifejtett eredményes edzői tevékenységéért.
Fentős Pál tizenéves korától focizott aktívan Csesztregen, majd diákként a nagykanizsai MÁV NTE ifi játékosa, később az NB III-as csapat tagja lett. Felnőttként a Lenti TE játékosa, aztán öt évig ugyanitt edző. Csesztregen 1984 óta edző. Két évig a serdülő csapattal dolgozott, akik az ő irányítása alatt két alkalommal is megnyerték a nagykanizsai sportbajnokságot.
A felnőtt csapat a megyei bajnokságban az ő irányítása alatt többször volt II., illetve III. helyezett, majd 2004-ben felkerültek az NB III-as bajnokságba, ahol azóta is játszanak.
Fentős Pálnak köszönhetően 2006-ban Csesztreg felnőtt csapata az NB III-ban harmadik helyen végzett.

Zala Megyei Sajtódíj

Zala TV Stúdió
(Zalaegerszeg)

Zala megye lakosságának hiteles tájékoztatásáért, a Zalai Krónika önkormányzati magazin színvonalas szerkesztéséért.
Balaicz Zoltán stúdióvezető és Partics Andrea szerkesztő riporter a Zala Megyei Önkormányzat megbízatásában 10 éve szerkesztik a „Zalai Krónika” című – ma már heti rendszerességgel jelentkező – önkormányzati magazint. Riportjaikban, beszámolóikban hitelesen mutatják be a megyei és a települési önkormányzatok és intézményeik munkáját. Korrekt és hiteles tájékoztatást adnak a megye lakosságát érintő közgyűlési döntésekről, határozatokról, legfontosabb megyei történésekről, rendezvényekről.

Zala Megye Közszolgálatáért Díj

Kerka Mente Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület
(Lenti)

A lakosság közbiztonsága érdekében végzett eredményes munkáért.
A polgárőr egyesület 2004. áprilisában alakult meg 14 fővel. A következő évben számos településen alakított csoportokat, úgymint Lenti-Kápolna, Nova, Rédics, Resznek, Lovászi, Mikekarácsonyfa, Iklódbördőce, Bázakerettye. Jelenleg Zalabaksán, és Lispeszentadorjánban van folyamatban újabb csoportok szervezése.
Létszámuk 340 fő, ami példaértékű nem csak a megyében, hanem az egész országban is. Kiemelten kezelik az ifjúságvédelmet, fokozottan ügyelnek a körükben kialakuló és előforduló bűnesetekre, azok felderítésére, megelőzésére. Legfontosabb feladatuk mégis az idős, egyedül élő emberek felügyelete, felvilágosítása, hiszen a kis településeken még több a kiszolgáltatott ember. Ahogy jelmondatuk is mutatja: „Önként –Becsülettel – Egymásért” dolgoznak, Lenti és környéke, valamint Letenye és környéke lakosságának biztonságáért.

Zalai Civil Társadalomért és Kisebbségekért Díj

Ferkovics József
festőművész, szociális munkás

A Zala megyei cigány kisebbség elismertségének növelése érdekében végzett színvonalas alkotóművészi és közéleti munkásságáért.
Művészeti tevékenységét Nagykanizsán kezdte 1989-ben. A festészet mellett a közéleti szereplésből sem maradt ki, kisebbségi képviselőként nagy figyelmet fordított a megyében működő cigány kisebbségi önkormányzatok együttműködésére, és lehetőséget biztosított részükre, hogy alkotásaik a megye több településén is bemutatásra kerüljenek. 2006-tól a fővárosban él, 2007-ben alkotásait bemutatták Kínában, a Magyar Év Kiállításon. 2008. október 10-én a „Romák a magyar történelemben” című európai uniós pályázat különdíjával nemzetközi elismerésben részesült.

Zala Turizmusáért Díj

Göcseji Falumúzeum kollektívája
(Zalaegerszeg)

Zala megye falusi értékeinek ápolásáért, népszerűsítéséért, a turisztikai vonzerőt növelő színvonalas rendezvények szervezéséért.
1968-ban, immár negyven éve nyitotta meg kapuit Zalaegerszegen az ország első skanzenja, a Göcseji Falumúzeum. Azóta is Zala megye és a megyeszékhely egyik jelentős turisztikai vonzereje, látogatóinak száma évi 30-50 ezer fő közt alakul. A Falumúzeum minden évben színvonalas rendezvények otthona, közülük néhány már a megyén, sőt a régión túl az ország számos részeiről vonz érdeklődőket. Ilyen a Zalai Disznótoros, a Márton-napi vígasságok, a Kenyérünnep, a Szüreti Vigadalom, vagy az Országos Keramikus és Fazekas Találkozó, melyek minden évben megrendezésre kerülnek. A Falumúzeum értékét jelzi közösségteremtő légköre is: önkéntesek vállalkoznak különféle munkák elvégzésére, segítségükkel tisztulnak és szépülnek a porták.

Zala Megye Mezőgazdaságáért Díj

Dr. Hertelendy Lajos
ny. igazgató helyettes (Zalaegerszeg)

A labor előrejelzés kidolgozásáért, tudományos publikációkért és a több évtizeden át nagyfokú szakmaszeretettel végzett munkájáért.
1972 óta dolgozik a Zala Megyei MGSZH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán, illetve annak jogelődjeinél. Hosszú életpályáját karantén felügyelőként kezdte. Szorgalma, rátermettsége hamarosan bebizonyosodott és rövid gyakorlatot követően kinevezést kapott a Biológiai Labor előrejelzési szakfeladatok ellátására. Ettől a pillanattól elkötelezett híve lett a szakterületnek. Nevéhez fűződik több műszeres előrejelzési módszer kidolgozása, az előrejelzés modern alkalmazásának terjesztése és számos tudományos- és gyakorlati előadás, publikáció megjelentetése. Ebben a témakörben született a doktori disszertációja is.

Zala Megyei Kistelepüléseiért és Hagyományaiért Díj

Kovács Gyula
erdész (Pórszombat)

Több mint egy évtizeden át települése hagyományainak megőrzése és a magyar identitás erősítése érdekében végzett munkájáért.
A Lenti Kistérség területén, és Pórszombat községben hagyományőrző tevékenységet végez, valamint rendezvényeket szervez. Lakóhelyén létrehozta a „Pórszombatért Közalapítványt”, majd annak megszűnése után a Medesi-kör nevű civil szervezet elnökeként folytatja közéleti tevékenységét. 2002-ben fő szervezője volt a medesi templom helyén álló 20 méteres fakereszt megépítésének, amely felszentelése óta minden évben színvonalas rendezvények helyszíne. Hagyományőrzőként Göcsej régi jellegzetes gyümölcsfáiból több száz darabos klóngyűjteményt létesített, melyet napjainkban is folyamatosan bővít, megőrizve ezzel a már többségében kipusztuló félben lévő gyümölcsfajokat.
Munkája mellett a kistelepülésekért és hagyományaikért társadalmi munkában végzett odaadó tevékenysége, szorgalma példaértékű.

Zöld Zaláért Díj

Csöndör Elek
egyéni gazdálkodó (Nagykanizsa)

A zalai környezet állapotának és értékeinek megóvásában, a környezettudatos, terápia jellegű táborok létrehozásában és működtetésében kifejtett tevékenységéért.
Csöndör Elek középiskolai tanulmányait az esztergomi ferences gimnáziumban végezte. Miután hazakerült Nagykanizsára, Erzsébettelepen létrehozta a Ferences Ifjúsági Tanyát. A szent-ferenci lelkületnek megfelelően a környezet állapotának és értékeinek megóvása központi kérdés. A környezettudatos életmódra nevelés eszköze az általa fenntartott Tanya. Ifjúsági csoportok egymást váltva ismerkednek a természetközeli életmóddal. Kiemelt fontosságúak a terápia jellegű táborok, ahol a lovaglás jótékony hatását felhasználva segítik az autista, vagy különböző fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok fejlődését, gyógyulását.
Assziszi Szent Ferenc nyomdokain jár, Isten teremtett világát – és benne az embert – féltő gonddal óvó környezettudatos tevékenységet végez.

Vajda Lajos Díj

Schweizer Róbert
fazekas (Bázakerettye)

Az ősi magyar motívumokra épülő kézműves és hagyományőrző tevékenységéért.
Kutatja a kelet, a sztyeppe és magyarok ősnépei gasztronómiáját, formáit, motívumait és mesterségeit. Az ősi népi hagyományokat továbbgondolva a mai kornak megfelelő használati edényeket, kemencéket, kályhákat is a régi technikákkal egyedi módon, a mai kor követelményeinek megfelelően készíti.
Működteti a Zalai Áruk és Különlegességek Boltját. Birtokán az érdeklődők mind a fazekassággal, mind az íjászattal megismerkedhetnek.

(Forrás, fotó: Monitor Magazin www.monitormagazin.hu)