Modern barokk, meseterápia, gyógyító pontok

2023. április 24. (hétfő)

A keszthelyiek tizenhét hektáros büszkesége a Helikon park a Green City mozgalom szellemében előreláthatólag júliusra nyeri el új formáját. A tervezőkkel, Füzesi Krisztinával és Szabó-Lits Bernadettel, valamint a parkot üzemeltető Laczkó Máriával beszélgettünk.

A Helikon park felújítása ötéves késésben van, de a korábbi évek elmaradt karbantartása is rajta hagyta a nyomait. A fák elhanyagoltak, ellepte őket a fagyöngy, benőtte a borostyán, ami a zöldterület nagy részét is elfoglalta, átjárhatatlanná tette. A korábbi fakivágások után a földben hagyott tönkök miatt nehézzé vált a terület nyírása is. A 2018-ban Füzesi Krisztina és Szabó-Lits Bernadett tájépítészek által készített tervek e hátrányokból sokat előnnyé fordítanak. Az ötéves csúszás következménye, hogy akkor a felmérések szerint 44 kiszáradt, halott, beteg fát kellett volna kivágni, azóta ezek száma megnőtt. Helyükre 55 új fa kerül, csupa őshonos, vagy olyan, ami a környező erdőkben csoportot alkot. Többségükben lombhullatók, a cserjék között lesz pár lomblevelű örökzöld is. A Helikon parknak sűrű a faállománya, ezért a ligetes részekkel a fénynek is teret kell benne nyitni.

A tájépítész tervezők azt mondják, a fenntarthatóság azt diktálja, hogy a természetes állapothoz minél kevésbé nyúljanak, éljenek az adottságokkal. A cél, hogy a zöldben mind az emberek, mind az állatok jól érezzék magukat, esztétika és funkció összetalálkozzanak. A park teljen meg élettel, a természetes folyamatok ciklikusságának újraélesztésével érvényesüljön az ember, az anyagok, a növényi rendszerek, a talaj, a vízkörforgás és az energia harmóniája.

A mesterséges burkolatok, magyarázza Szabó-Lits Bernadett, a talaj kiszáradását eredményezik, hiszen a nedvesség nem tud leszivárogni, a kő, vagy aszfalt elvezeti. Szabály az is, hogy a zöldben keletkező szerves anyag hasznosuljon: mint komposzt, vagy mint hullott levél, visszakerülve a talajba. Ehhez a filozófiához kapcsolódik, hogy az elbontott beton is részévé válik majd az új parknak.

A Festeticsek öröksége a barokk kert, folytatja Füzesi Krisztina. A kastélykertet azonban egy az egyben nem lehet a Helikon-parkban folytatni, ezért a „modern barokk” hívószót választották. Azt jelenti, hogy megjelennek erre utaló kertépítészeti megoldások (pl. egyes díszítőelemek az új kandelábereken és utcabútorokon, hierarchia a kert úthálózataiban, nyírt sövények, átlátások) de egyáltalán nem az intenzív fenntartásigényű, grandiózus pompa köszön itt vissza.

Az alapgondolat ehhez az, hogy a Helikon utca bevonásával az északi kapun és az aszfaltos sétányon át zöld tengely képződjön a parttól a Festetics kastélyig, mely a Helikon parkot a kastély parkjához emeli, magyarázza Szabó-Lits Bernadett. A sétány koronája a pihenő és találkozási pont, ahová leülésre is alkalmas lépcsőket terveztek. A Petőfi utca felől pedig, az esélyegyenlőség jegyében babakocsival, kerékpárral, kerekesszékkel is be lehet majd jutni a parkba.

A régiek tudták, hová kell építkezni, mondja a szakember. Ezt bizonyítja, hogy a Helikon emlékmű földsugárzás mérőkkel igazoltan is a park tökéletes helyén áll. A tervek szerint most ezzel szemben, megnyitva a szűk teret, olvasókertet alakítanak ki kavicsfelülettel, pihenőpadokkal, irodalmi idézetekkel. Idézetek kerülnek majd a lépcsők oldalára és a meglévő aszfaltutakra is, hogy megbontsák azok egyhangúságát. Az aszfaltot ugyanis nem cserélik le.
A nagy sétány fogja kettéosztani a területet, pontosabban ma is az a park tengelye, mondja Füzesi Krisztina. Ehhez kötnek a park új szolgáltatásai. A tervezés célja, hogy valamilyen formában ne csak a sétány, hanem a teljes park használható legyen. A keleti fele lesz a csendes rész, az elcsendesülés helye, a nyugati pedig a hangos a játszótérrel és a kutyás parkkal. A tervezés során fölsugárzás méréseket is végeztek, és ahol a keleti oldalon jó földenergiákat találtak, ott gyógyító pontokat jelöltek ki. Ez lesz a park legkülönlegesebb szolgáltatása. Közelükben tervezték meg a Végtelen kert meseösvényt. A meseterápia a kertépítő szakember szerint azért működik, mert a mesében benne van a múlt, a jelen és a jövendő, és megtalálhatók a kérdések és válaszok. A Végtelen kert ösvény alapját A háromágú tölgyfa tündére című népmese adja. Lehet követni a történetet, de ha valakit nem érdekel, sétálhat úgy is, hogy tudomást sem vesz róla. Az újdonság, hogy a meseterápia, mely általában zárt térben történik, itt kilép a szabadtérre, így a mesebeli „lélekút” valós helyszíneken valós utazást jelent. Különleges lesz a parkoló mellett kiépített madárösvény is, melynek kialakításához tájvédelmi szakemberek nyújtottak segítséget. A meglévő ösvények járófelülete cölöpökre kerül (olyan lesz mint egy lebegő ösvény), hogy kevésbé zavarja a természetes folyamatokat de a szemlélődésre is lehetőséget adjon.

A park másik, Sóhaj allé felé eső fele a hangos terület, veszi át a szót Szabó-Lits Bernadett . Az egykori sportpálya helyén épül fel az Aranyalma játszótér, melyben a Zengő ABC mesének megfelelő fajátékok kapnak helyet , ezek a park kivágott fáiból készülnek. A mellette lévő szabad füves terület a mozgásé. Lehet futkározni, farönköt mászni, vagy a vízfolyásban elhelyezett cölöpökön ugrálni. lesz büfé, illetve WC. Kibővül és megújul a kutyafuttató is. A parkot körülöleli a kivilágított futópálya, ami nem rekortán burkolatot kap, hiszen az nem illik a természethez, hanem a tervek szerint finom zúzalék kerül rá. Új arculata lesz a forrás környezetének, a kifolyók pedig, megszabadulva a betonmedertől, képesek lesznek az öntisztulásra.
A tervek megvalósulása az első lépés, de vajon hogyan fog ez a gyakorlatban működni? Nem lesz-e sokkal költségesebb a fenntartás, a karbantartás? A tájépítészek szerint nem drágább, csak más szemléletet kíván. Nem igényel több metszést, nem lesznek egynyári ágyások, helyettük botanikai nárcisz és tulipánmezők, amelyeket, amikor levirágoztak, le lehet nyírni és a következő évben megújulnak. Kétségtelen, hogy a park karbantartóinak ez új típusú feladat.

A kérdést feltettük a városüzemeltetést végző VÜSZ Kft. vezetőjének, Laczkó Máriának is.

– Egész Keszthely és személy szerint én is nagyon várom a Helikon park felújításának eredményét – válaszolja a szakember. – A tervező álmodik egy kertet, egy szép, átgondolt motívum rendszert, egy filozófiát, egy szerkezetet, amit, ha jól tölt meg eszközökkel, növényekkel, műszaki létesítményekkel, és mindezt a kivitelező a terveknek, az elvártaknak megfelelően építi meg, akkor a városban jól használható új zöldfelület születik. A felnőttek, gyerekek elkezdik belakni, használni. Ha jól sikerült a tervezés, a megvalósítás, az utak a megfelelő helyeken futnak, a burkolat ép marad, a játszótéri játékok tartósak, fényigényes növényeket nem árnyékban telepítenek, akkor később a fenntartónak nagyon kevés gondja lesz. A Green City alapelvek lassan beszivárognak a közterület-fenntartásba is, jó ideje már Keszthely fenntartásának is a részét képezik. Ez olyan eljárásokat jelent, amit józan paraszti ésszel a maga területén minden gazda megvalósít. Vagyis: használjuk újra a még arra alkalmas alapanyagokat, ne dobjuk ki. Őrizzük meg a csapadékot a területen, ne folyassuk el gyorsan, szivárogjon be a talajba. A termelődött hasznos anyagokat, komposztot, ágnyesedéket, mulcsot használjuk fel a növények megtartásához. A gyepterületeken a magérésig ne kaszáljunk, ezzel felszaporítjuk a virágos növényeket és teret adunk a rovarok, a beporzók szaporodásának is. A gyepbe ültetett hagymás növények pedig akkor lesznek szépek a következő évben is, ha megvárjuk, míg a lombozatuk elég tápanyagot termel a hagyma továbbnövekedéséhez. Fenntartóként azt tudom ígérni: mindent meg fogunk tenni, hogy egyedi adottságaival a keszthelyi Helikon park még sok évig szolgálja a városlakókat és a turistákat.

Hanthy Kinga – ZAOL

https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2023/04/modern-barokk-meseterapia

Képek