Módosult a szociális rendelet

2012. március 14. (szerda)

Soron kívüli ülésen állapította meg a keszthelyi képviselőtestület az egyes térítési díjak 2012-re érvényes mértékét, a bölcsődei gondozási díj összegét, valamint határozott az idei közfoglalkoztatásról is.

A keszthelyi gyermekintézményekben és idősellátásban fizetendő étkezési térítési díjak minimális 10 százalékos, költségkövető emeléséről döntött a testület; ezt az ÁFA mértékének és az alapanyagok árának emelkedése egyaránt indokolta.

Törvényi változás adott lehetőséget a bölcsődei gondozási díj bevezetésére, melynek előkészítése körültekintően történt: az előzetes felmérés és számítások alapján a díj mértékét a családok fizetőképességéhez igazította az önkormányzat.
Az egy főre jutó jövedelem figyelembevételével sávosan kialakított gondozási díjtételek alól szociális alapon több család is mentesül; a rossz anyagi helyzetben élők (alacsony jövedelműek, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők), a tartósan beteg illetve fogyatékos gyermeket nevelők, valamint a nagycsaládosok gyermekei továbbra is ingyenes ellátásban részesülnek.
Az étkezési díjat is beleszámítva a fizetendő összeg nem haladhatja meg az egy főre eső jövedelem 25 százalékát. Példaként: egy havi nettó 40.000 forintos egy főre eső jövedelemmel rendelkező család esetében a bölcsődei gondozás díja (az eddig is megfizetett étkezési díjon felül) körülbelül napi 139 Ft lesz.
A testület döntése értelmében gondozási díj csak a tényleges igénybevétel napjaira számolható fel, amikor a gyermek az intézményben tartózkodik. Az egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi bizottság elnökének javaslatára további méltányossági kitétel is kiegészíti a rendeletet: szülői kérelemre, indokolt esetben a fizetendő díjból engedményt adhat a polgármesteri vezetéssel működő bizottság.
A bölcsődei gondozási díj 2012. július elsejétől fizetendő, erre a félévre körülbelül 1,2 millió forint többletbevétellel számol az önkormányzat.

Az idei évi közfoglalkoztatás keszthelyi helyzetét is áttekintették a képviselők. A munkaügyi központ kirendeltségének tájékoztatása szerint a helyi intézményekben és a városban működő szervezeteknél 20 fő dolgozik közfoglalkoztatás keretében, és további több mint 80 ember foglalkoztatását jelezték más szervezetek. A testület döntése értelmében a polgármesteri hivatal idén négy munkavállalót alkalmaz az állami támogatás lehetőségét kihasználva.

Kapcsolódó hírek:
Energiatakarékosabb intézmények
Nyáron is gondoskodik a város a rászoruló gyermekekről
Tizenkétmilliós bölcsődefejlesztés
Megújult környezetben várják a kismamákat
A házasság és a család ünnepe Keszthelyen