Módosult az Integrált Településfejlesztési Stratégia

2016. április 4. (hétfő)

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Keszthely városának a 2015 szeptemberében elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiáját módosítani volt szükséges.

A tervezett módosítás kapcsán 2016. január 29-én kezdtük meg a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján az államigazgatási és lakossági tájékoztatást. A Korm. rendelet szerint lefolytatott véleményezési eljárás február végén zárult, mely során módosító javaslat nem érkezett be.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. március 31-én megtartott soros ülésén tárgyalta Keszthely város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 1. számú módosítási tervezetét, melyet a Képviselő-testület a 74/2016. (III. 31.) sz. képviselő-testületi határozatával, módosítások nélkül jóváhagyott.

Az elfogadott településfejlesztési http://www.keszthely.hu/koncepciok-tervek/telepulesfejlesztesi-dokumentumok-strategiak-koncepciok)

Ezúton is köszönjük, hogy véleményét megosztotta velünk!

Ruzsics Ferenc
polgármester