Munka a kertvárosban

2023. szeptember 4. (hétfő)
KesztHelyi identitás

Elkezdődött a csapadékvíz-elvezetési munka második üteme Keszthely-Kertvárosban.

A Hévízi út alatt már átfúrták a szakaszt, ide a cső átsajtolási munkák kezdődtek meg. Ide egy 600-as átmérőjű csövet vezetnek be. A II. ütem műszaki tartalma szerint a Mély út alsó szakaszán 82 m hosszban nyílt csapadékvíz elvezető árok épül ki. Ehhez csatlakozik a meglévő járda alatt kialakítandó mederelem. A Mély út felső, nagyon szűk szakaszán vápás vízelvezetőt építenek, mintegy 440 m hosszban. Az úttesten lefolyó vizek új csapadékvíz elvezető hálózatba vezetése érdekében összesen 4 db, az út teljes szélességében kialakított rácsos víznyelő akna épül. A munkálatok várhatóan szeptember végéig – október elejéig tartanak, ezután lesz a műszaki átadó.

https://tvkeszthely.hu/hirek/10694-munka-a-kertvarosban

Képek