Negyven esztendeje hunyt el Jerzy Popiełuszko plébános

2024. június 7. (péntek)

Negyven esztendeje rabolták el, kínozták meg, majd ölték meg Jerzy Popiełuszko lengyel plébánost. A népe szabadságáért, az evangéliumért sokat fáradozó, küszködő papra szentmisén emlékeztek meg a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomban.

Jerzy Popiełuszko plébános a lengyel nép egyik példaképe. Papi szolgálatát nagyon komolyan végezte, sok hívet szerzett. Mivel veszélyt jelentett a kommunista hatalom számára, 1982-ben törvényen kívül helyezték, majd két év múlva három lengyel belügyes elrabolta és meggyilkolta.

A Magyarok Nagyasszonya plébániatemplom plébánosa, Tál Zoltán; valamint a kőbányai Lengyel Perszonális Plébánia plébánosa, Krzysztof Grzelak koncelebrálták a rá emlékező szentmisét. Jerzy Popiełuszko támogatta a szolidaritást, az egyszerű munkásokat, a tudós közélet szereplőit; lelkileg sok millió ember mellett állt. „Tudvalevő, hogy itt a második világháború alatt nagyobb számú lengyel közösség élt, akik olyan közösségbe forrtak, papjuk volt, és a Ranolder Intézet kápolnájában számukra szentmisét mutatott be vasárnap és ünnepnapokon. Továbbá a Deák utcai mai földhivatal épületében volt a lengyel közigazgatás központja” – emlékeztetett Tál Zoltán plébános.

A szentmisén Krzysztof Grzelak plébános magyarul szólt a hívőkhöz. Örömét fejezte ki azért, hogy Tál Zoltán plébánostól meghívást kapott a megemlékezésre. “Különleges helyen vagyunk itt Keszthelyen, ahol a II. világháború alatt megannyi lengyel talált menedékre. Mint a budapesti lengyel plébánia plébánosa örülök, hogy eljöhettem és Jerzy Popiełuszko atya emlékezetét összeköthetem e másik eseménnyel. A lengyel-magyar kapcsolatok, az emlékezet ezen a helyen különösen fontos és meghatározó – összekapcsolva ezt a hittel és a szabadság iránti vággyal, amely mindvégig bennünk él lengyelekben és magyarokban egyaránt” – nyilatkozta a lengyel plébános.

A szentmisén részt vett az anyai ágon lengyel származású Cséby Géza irodalomtörténész is. Családja letelepedése az 1939-es lengyel menekültügyhöz kapcsolódik. Így vélekedett: „Itt nagyon sok lengyel kapott menedéket, így többek között édesanyám és nagyanyám is. Ez egy nagyon megható történet, ahogy már említettem, és azt hiszem, hogy mindig emlékezni kell azokra az emberekre, akik mártírhalált haltak a hitért, mártírhalált haltak az emberekért és a szabadságért.”

Lengyelországban a 2024-es évet Jerzy Popiełuszko emlékévnek nyilvánították.

Tüskés Balázs – Keszthelyi Televízió

Képek