Nem kell bejönni a hivatalba az építményadó helyi lakost érintő kedvezményhez

2023. március 10. (péntek)

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 42/2013. (XI.29.) rendelettel 2023. január 1-jei hatállyal építményadó-mértékváltozásról döntött, 400,- Ft-ról
600,- Ft/m2-re emelte az építményadó mértékét azzal, hogy aki tárgy év január 1. napján rendelkezik Keszthelyen állandó lakóhellyel, a fizetendő adóból 60% kedvezmény illeti meg.
Az Önök részére kiküldött határozatok a kedvezményt nem tartalmazó adó összegét tartalmazzák, figyelemmel arra, hogy az adóhatóság adókedvezményről bejelentés alapján tud határozni.

A határozatok kézhez vételét követően érkezett lakossági jelzésekre és észrevételekre figyelemmel, azokat ezúton is megköszönve, fenti adókedvezményt hivatalból megállapítjuk, azaz a lakcímkártyák bemutatásától eltekintünk, és a kedvezménnyel csökkentett adó mértékét rögzítő határozatot az érintettek számára hamarosan írásban kiközöljük. A kedvezményre jogosult adózóknak természetesen a csökkentett adó összegét kell majd befizetni, az azt tartalmazó határozat kézhez vételétől számított 30 napon belül.

Azon kedvezményre jogosult adózók esetében, akik már a magasabb összegű adót befizették, természetesen túlfizetésként a különbözetet nyilvántartjuk, mely jóváírásra kerül a következő adófizetéskor, vagy kérelemre visszafizetjük.

Ezúton is köszönjük a közreműködését azoknak, akik eddig is eljuttatták a lakcímkártyájukat hivatalunkba.