Novemberi testületi döntések

2011. november 24. (csütörtök)

Fontos, az önkormányzat gazdasági helyzetét érintő kérdéseket tárgyalt meg novemberi soros ülésén a keszthelyi képviselőtestület. Idén sem emelkednek az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjai.

Napirend előtt egy kitüntetés ünnepélyes átadására került sor: októberben döntött úgy a testület, hogy a „Keszthely Város Szociális Ellátásáért” kitüntető címet adományozza Derhán Jánosnénak, az Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének a város szociális életében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül.

Első napirendi pontként az önkormányzat 2011. háromnegyedévi gazdálkodási helyzetéről szóló tájékoztatót vitatták meg a képviselők, melyből kitűnik, hogy az időarányos szintnek megfelelően alakultak a kiadások, az önkormányzat az előirányzatokon belül gazdálkodott, és minden fizetési kötelezettségének határidőre eleget tett.
Ezt követően a jövő évi költségvetési koncepcióról tárgyalt a testület, melyben a jelenlegi állapot szerint még mintegy 1,6 milliárd forint különbség van a várható bevételek és kiadások között. Ahogy több képviselő is felhívta rá a figyelmet: a koncepció egy minden felmerülő igényt tartalmazó előzetes anyag, mely az elkövetkező hetek-hónapok tárgyalásai során nyeri el végleges formáját. Bizonytalanságot jelent, hogy az országos költségvetés sarokszámai, valamint az önkormányzati törvény átalakításának részletei még nem ismeretek, holott a települési büdzsét ezek nagyban érintik.

Az önkormányzati tulajdonú helyiségének bérleti díját idén sem emelte az önkormányzat; a díjak 2007-től nem emelkedtek, sőt alkalmanként jelentős, 25-30 százalékos bérletidíj-kedvezményben is részesítette a város a kiemelt övezet bérlőit.

A képviselők döntése értelmében helyi védettség alá vonták a Kossuth u. 35. szám alatti ingatlant, a volt Gösser étterem (régi Korona Szálló, majd Hungária Hotel) épületét.

Több tájékoztató és beszámoló is a testület elé került: tárgyaltak többek között a belső ellenőrzési terv teljesítéséről, a kistérségi társulás működéséről, az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködéséről, valamint megvizsgálták a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. eddigi tevékenységét.

A képviselők döntése értelmében részt vesz a város a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában, mely a tehetséges diákok továbbtanulását segíti elő. A részvétel anyagi terhet nem jelent az önkormányzatnak.

Pályázat benyújtásáról döntött a testület a Csók István utcai Idősek Otthona épületének felújítására. Nyertes projekt esetén homlokzat-renoválást, nyílászárócserét, lift beszerelését, tetőfelújítást, fűtésszabályozást, valamint bútorbeszerzést is tervez az önkormányzat.