Novemberi testületi összefoglaló

2010. november 26. (péntek)

Változatlan díjak, felkészülés a turisztikai szezonra, városi energiaközpont létrehozása – novemberi soros ülésén huszonhét napirendi pontot tárgyalt a keszthelyi képviselőtestület.

A testület döntése értelmében nem emelkednek a közterület-használati díjak Keszthelyen 2011-től. Szintén változatlan marad az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díja; az elmúlt négy évben egyáltalán nem volt díjemelés, sőt időszakosan 30 százalékos kedvezményt is adott a kiemelt övezet helyi bérlőinek a város.
Minimális mértékben, 3,6 százalékkal nőnek viszont jövő évtől a helyi közlekedés tarifái a járatokat üzemeltető Zala Volán Zrt. javaslata alapján: egy menetjegy ára 195 Ft lesz.

Több önkormányzati ingatlannal kapcsolatos előterjesztést is tárgyalt a képviselőtestület. A belváros megújításával járó forgalmi átalakítás során a Rákóczi és Lovassy utcák között, az Unterberger utca meghosszabbításában átkötő út készül: az ehhez szükséges ingatlant pályázati támogatás segítségével vásárolja meg a város. Két önkormányzati ingatlan értékesítéséről is döntöttek a képviselők: a volt Tüdőgondozó Georgikon utca 5. szám alatti épületét ismét, valamint az Erzsébet királyné 30. szám alatti villát is meghirdeti eladásra a város.

Megvitatták a képviselők a harmadik negyedévi belső ellenőrzési terv megállapításait, mely az önkormányzat céljellegű támogatásait, valamint a Városi Kórház gazdálkodását vizsgálta.

A jövő évi turisztikai szezonra történő felkészülés intézkedési tervét is megtárgyalta az önkormányzat. A dokumentum részletesen összefoglalja a város és a térség idegenforgalmi feladatait: az online marketing tervezett fejlesztéseit, a nyomtatott kiadványok struktúráját, illetve a turisztikai vásárokon és kiállításokon való részvétel és tanulmányutak tervét. Tartalmazza továbbá a kerékpáros fejlesztési elképzeléseket, a strandok, a zöldterületek, a piac állapotát és korszerűsítési igényeit, valamint Keszthely város részletes rendezvénytervét.

Fenti feladatok megvalósításának jelentős részét (a polgármesteri hivatal, a Goldmark Művelődési Központ és a Keszthelyi Városüzemeltető Kft. szakemberei mellett) a Keszthelyi Turisztikai Egyesület, illetve munkaszervezete, a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda nonprofit Kft. végzi. Az egyesület támogatására ezért a keszthelyi önkormányzat a befolyó idegenforgalmi adó és az ahhoz kapcsolódó állami támogatás 10 százalékát biztosítja: a 2009-es, zárszámadással már lezárt év bevételei alapján ez 18.063.939 forintot jelent a 2011-es évre.

Tájékoztatást kaptak a képviselők a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás elmúlt egyéves működéséről. A társulás számos feladatot lát el közoktatási, szociális és gyermekjóléti, közművelődési és kulturális, valamint területfejlesztési feladatkörben, emellett jelentős a pályázati tevékenysége is.

A strandok működéséről beszámolót készített és a testület elé terjesztette az üzemeltető VÜZ Kft. Ebből kitűnik, hogy a fürdőhelyek látogatottsága – elsősorban a rossz idő hatására – stagnált illetve kis mértékben csökkent. A városi strand bevétele meghaladta az előző évekét (ez köszönhető az éjszakai nyitva tartásból származó bevételnek), míg a többi strand esetén a bevétel kis mértékben elmaradt az előző évektől.

Ismét tárgyaltak a képviselők a városi energiaközpont létrehozásáról és működéséről. A korábbi testületi határozatokban megfogalmazottak szerint a VÜZ Kft. átalakította működési szerkezetét, és megkezdte a tárgyalásokat az energiaszolgáltatókkal valamint a keszthelyi intézményekkel. A képviselőtestület elfogadta a központ működtetésére a VÜZ Kft-vel kötendő megbízási szerződést, és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

A tavalyi év gyakorlatához hasonlóan karácsonyi támogatásról döntöttek a képviselők: a szociális segélykeret terhére összesen 1,6 millió forinttal támogatja az önkormányzat több civil szervezet és intézmény karácsonyi rendezvényét, a rászorulók szervezett megajándékozását.

Zárt ülésen, egyhangú szavazással az eddigi ügyvezetőt, Dr. Molnár Andrást választotta meg a testület az önkormányzat egyszemélyes gazdasági társasága, a Keszthelyi Televízió Kft. ügyvezető-igazgatói posztjára.