Ők teszik jobbá a világot – díjazták a karitászosokat

2019. november 6. (szerda)

Caritas Hungarica Díjjal ismerték el két keszthelyi önkéntes munkáját. Az országos díjban azok részesülhetnek, akik hosszú évek óta áldozatosan szolgálják a rászoruló, magányos, beteg embertársaikat. A Kármelhegyi Boldogasszony Karitász csoport a Kis-Szent Teréz Plébánia mellett működik. Tevékenységük szerteágazó; a rászorulók segítése mellett, templomot takarítanak, sírhelyeket gondoznak és beteg embereket is látogatnak.
Templomtakarítást, díszítést és egyéb munkákat is végez Szűcs Istvánné. A keszthelyi csoportnak hét éve aktív tagja. Fontos feladatának tartja a rászorulóknak összeállított húsvéti és a karácsonyi csomagok kiosztását. A beiskolázási segélyek szervezésében is fő szerepet vállal. E mellett rendszeresen látogatja a betegeket a kórházban.

„Én úgy érzem, hogy szükség van ránk, hiszen egy-egy betegnek az arcát látni, amikor meglátogatjuk, az nagyon segít minket abban, hogy minél több ilyen munkát végezzünk” – mondta Szűcs Istvánné.

A Kármelhegyi Boldogasszony Karitász tagjai rendszeresen megemlékeznek az elhunyt papokról is. Czimer László a keszthelyi csoport alapító tagja. Mintegy 8 rászoruló családdal tartja napi szinten a kapcsolatot és segíti őket a napi problémák megoldásában, legyen az beiskolázási támogatás, betegellátás, gyógyszerek kiváltása, vagy tűzifa beszerzés. Minden évben ő gondozza és ápolja az elhunyt hajléktalanok sírjait.

Czimer László: „Gyertyát gyújtunk és egy kicsit rendbe tesszük a sírt. Most például olyan is volt, hogy eltörött a fejfa és azt rendbe tettem és azt visszaállítottuk. Gyertyagyújtással is megemlékezünk, mert ő róluk sajnos nem igen emlékezik meg senki.”

Szűcs Istvánné és Czimer László tevékenységét Caritas Hungarica Díjjal ismerték el október elején. Idén 39 önkéntes részesült az országos elismerésben, a Veszprémi Főegyházmegye három díjazottja közül ketten a keszthelyi csoport tagjai. De tavaly is került a városba a díjból. A Budapesten celebrált hálaadó szentmisén Spányi Antal megyéspüspök, a Katolikus Karitász elnöke hangsúlyozta, ezt a világot nekünk, keresztényeknek kell jobbá tennünk.A mintegy húsz főt magába foglaló csoport vezetője, Szanatiné Könyves Györgyi nagyon büszke az önkéntesekre: „Én nagyon örülök, hogy akik vannak, nagyon aktívak, nagyon szeretettel végzik a munkájukat és nagyon szívesen veszem, ha valakik csatlakozni szeretnének a csoporthoz.”

A Kármelhegyi Boldogasszony Karitász csoport tagjai azt is örömmel veszik, ha segítséget kapnak a rászorulók felkutatásában. Az önkéntesek elmondták, hogy mindkét katolikus plébánia templomában van egy-egy dobozuk, ahova be lehet dobni ezeket a címeket.

Hársfalvi Ákos – Keszthelyi TV
https://tvkeszthely.hu/hirek/6553-ok-teszik-jobba-a-vilagot-dijaztak-a-karitaszosokat?fbclid=IwAR1mYS4I5SyuX1T11DA_aNfFc29SEQumrJrx9K72kdL3senJZnFaBKBtSXI