Októberi testületi döntések

2013. november 1. (péntek)

A jövő évi turisztikai szezonra és a téli hó-eltakarításra is terveket fogadott el a képviselő-testület az októberi soros ülésén. A városatyák döntöttek arról is, hogy megalakítják a Települési Értéktár Bizottságot és Keszthely egyenlőre nem csatlakozik a Balatoni Koronához.

Rendhagyó módon megemlékezéssel kezdődött Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülése. Ruzsics Ferenc polgármester kérésére a testület a ma 95 éve meggyilkolt gróf Tisza István miniszterelnök előtt néma főhajtással tisztelgett.

Felülvizsgálta az önkormányzat a tulajdonában álló szociális jellegű bérlakás bérletére való jogosultság szabályait is. Erre azért volt szükség, mivel a vonatkozó rendelet nem követte a munkabérek, illetmények, az öregségi nyugdíjminimum reálértékének változását.

Továbbra is fontosnak tartja a testület a be nem fizetett adók behajtását, mely jelentős hiányt jelent a büdzsében. Szabó György bizottsági elnök szerint szoros és kimért gazdálkodást kell folytatnia a városnak. Amennyiben a jövő évi koncepcióban lefektetett tervek szerint alakul a költségvetés, akkor megfelelő pénzügyi gazdálkodást tudhat magáénak a település. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy Keszthely ezentúl is megfontolt gazdálkodást fog folytatni.

Parkoló létesülhet a Helikon strandnál a kabinsor helyén, valamint a Sopron Utcai Tagóvoda udvari épületén a jövőben bővítést hajtanak végre annak érdekében, hogy a gyermekek öltöztetése és a szülők várakozása megfelelő körülmények között történhessen.

A jövő évi turisztikai szezonnal kapcsolatban fogadott el a testület egy tervezetet, mely nagy vonalakban meghatározza Keszthely adottságait és lehetőségeit, valamint szerepelnek benne a turizmusban dolgozó-résztvevő szervezetek, intézmények tervei. Bár a következő évi költségvetést még nem ismeri az önkormányzat, fontos, hogy időben megkezdődjön a felkészülés a turisztikai szezonra.

Időszerűvé vált a téli hó-szolgálati és síkosság-mentesítési terv elkészítése és jóváhagyása. A téli síkosság-mentesítést a GESZ, a vele szerződéses jogviszonyban álló VÜZ Nonprofit Kft. és a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. bevonásával fogja végezni. A GESZ kalkulációja alapján közel 20 millió forint szükséges a téli munkálatok megfelelő elvégzéséhez.

A Gazdasági Ellátó Szervezet működésében az idei évben több átszervezést hajtottak végre a munkakörök tekintetében, mely a dolgozói létszámban nem okozott lényeges változást. A GESZ széles körben végez tevékenységet a városban: az intézmények pénzügyi feladatainak elvégzése mellett városüzemeltetési, közkonyhai és intézmény-fenntartási munkákat lát el.

Egyenlőre nem csatlakozik Keszthely Városa a Balatoni Koronához, melynek oka, hogy ez idáig nem épült ki a városban megfelelő nagyságú elfogadóhely-hálózat. A költségvetésből erre szánt 3 millió forintot így más fejlesztésre csoportosítja át a városvezetés.

Települési Értéktár Bizottság alakult Keszthelyen, melynek feladata a városban fellelhető nemzeti értékek azonosítása, feltérképezése és azok továbbítása a megyei értéktárba. A testület emellett döntött több civil szervezet és intézmény támogatási kérelmeiről is.

Legvégül zárt ülésen az egyedi lakásügyek mellett a Pro Cultura cím adományozásáról is tárgyaltak, melyet a jövő évben a Magyar Kultúra Napján a Helikon Kórus vehet majd át.

(forrás, fotó: Keszthelyi Televízió www.tvkeszthely.hu)