Önkormányzat története

A város élén 1990. óta választott önkormányzat áll. 1990-ben a képviselők és a polgármester választásával megszűnt Magyarországon a „Tanácsrendszer”.  Az Önkormányzati törvény alapján új típusú önkormányzatok jöttek létre.

1990. október 26-án Keszthely város legújabbkori történelmének első polgármestere dr. Szelestei Tamás lett.
Képviselő-testületi tagok: Egervári Péter, Farkas Lajos, dr. Iglódi Endre, dr. Jakus Péter, Józsa Ottó, dr. Kaszás Tamás, Kenesei Zoltán, Király István, dr. Kovács Pál, dr. Kulcsár Péter, Pál Ferenc, Pintér Attila, dr. Raák Endre, dr. Szabó Imre, Tar Ferenc, Villányi Pál, Wenczely Dénes és Zámbó Zoltán lettek.
A Képviselő-testület munkáját a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi és Ellenőrzési, a Városüzemeltetési, az Egészségügyi és Szociálpolitikai, Közgazdasági, Oktatási, Művelődési és Sport szakbizottságok segítették.

1994-ben dr. Kulcsár Pétert választották a keszthelyi polgárok polgármesterré.
Képviselő-testületi tagként Egerváry Péter, Hamvas Endre, Hamvas Endréné, Hun Lajos, dr. Kaszás Tamás, Kenesei Zoltán, Király István, dr. Kovács István, dr. Mórocz József, dr. Müller Róbert, Pál Ferenc, dr. Péterfalvi Andor, Pozsgai Imre, dr. Schmidt János, dr. Szabó Imre, Zemankovics Ferenc és dr. Zsiga Zsolt kapott bizalmat.
A képviselő-testület munkáját a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, a Városfejlesztési, az Egészségügyi és Sport, a Kulturális és Oktatási, a Szociális, valamint az Idegenforgalmi és Nemzetközi kapcsolatok bizottsága segítette.
A cigányság ügyeiben a Kisebbségi Önkormányzat járt el. Elnöke Bogdán József, elnökhelyettese Rádai Kálmán, tagjai Bogdán István, Bogdán Péter és Kalányos Gyöngyi voltak.

1998-ban a keszthelyi polgárok dr. Szabó Imrét választották polgármesterré.
Képviselő-testületi tagként Hegedüs László (alpolgármester), Kenesei Zoltán (alpolgármester), Bölcskei István, Bubla Zoltán, dr. Ifi Ferenc, Komáromi István, dr. Kovács István, Maczucza Éva, Molnár Imre, dr. Mórocz József, dr. Müller Róbert, dr. Réfi Antal, Rózsahegyi György, Vargáné Várkonyi Erzsébet, Vértesaljai András és Zemankovics Ferenc kapott bizalmat.
A képviselő-testület munkáját a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, a Városfejlesztési, a Turizmus és Külkapcsolatok, az Egészségügyi és Szociális, az Oktatási és Sport, a Kulturális és Ifjúsági bizottság segítette.
A cigányság ügyeiben a Kisebbségi Önkormányzat járt el, elnöke Rádai Kálmán, tagjai Rádai István és Belovics Izabella voltak.

2002-ben Keszthely város polgármesterévé Mohácsi Józsefet választották.
Alpolgármesterek: Molnár Imre és Zemankovics Ferenc.
A képviselő-testület tagjai: Borosné Eitner Kinga, Csótár András, Fodor Márk, dr. Hajduk Árpád Jánosné, Kiss József János, Komáromi István, Kránicz Kálmán, Maczucza Éva Mária, dr. Müller Róbert Emil, Nádler József, Pálinkás Róbert, Rigó Ferenc, Rózsahegyi György Vilmos, Ruzsics Ferenc, Szabó György József, Vargáné Várkonyi Erzsébet.
A képviselő-testület munkáját a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, a Városfejlesztési, az Oktatási és Kulturális, az Egészségügyi és Szociális, a Turizmus és Külkapcsolatok, valamint az Ifjúsági és Sportbizottság segítette.
A városban Cigány Kisebbségi Önkormányzat is működött, melynek elnöke Horváth Gyuláné, tagjai Bogdán Péter, Kurucz Andrásné, Nyári Andrea és Pál Csaba voltak.

A 2006. évi helyi önkormányzati választásokon Keszthely város polgármesterévé Ruzsics Ferencet választották.
Alpolgármester: Pálinkás Róbert.
A képviselő-testület tagjai: dr. Boldizsár Erzsébet, Borosné Eitner Kinga, Csótár András, Fodor Márk, Gachályi András, dr. Hajduk Árpádné, dr. Ifi Ferenc, Keszey Tivadar, Kiss József, Kocsis Miklós, Kránicz Kálmán, Rigó Ferenc, Szabó György, Vargáné Várkonyi Erzsébet, Zemankovics Ferenc.
A képviselő-testület munkáját a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, a Városfejlesztési, az Oktatási és Kulturális, az Egészségügyi és Szociális, a Turizmus és Külkapcsolatok Bizottsága, valamint az Ifjúsági és Sportügyekért felelős Tanácsnok segíti.
A városban Cigány Kisebbségi Önkormányzat is működik, melynek elnöke Horváth Ferenc, elnökhelyettese Orsós Csaba, tagjai Horváth Ibolya, Horváth Vilmosné és Klemm Attila.

2010-ben a helyi önkormányzati választásokon Keszthely város lakossága ismét Ruzsics Ferencnek szavazott bizalmat és választotta polgármesterré. Alpolgármesterek: Pálinkás Róbert (önkormányzati képviselő és társadalmi megbízatású alpolgármester) és Gachályi András (társadalmi megbízatású alpolgármester).
A képviselő-testület tagjai: Borosné Eitner Kinga, Csótár András, Dr. Ifi Ferenc, Kocsis Miklós, Mohácsi József, Pálinkás Róbert, Rigó Ferenc, Selmeczy Zsuzsanna, Szabó György, Vozár Péterné.
A testület munkáját segítő bizottságok: Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság; Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság; Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság; valamint Sportügyekért Felelős Tanácsnok.
A városban Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik, melynek tagjai: Horváth Ferenc (elnök), Koller Zoltán Károly (elnökhelyettes), Horváth Ibolya (képviselő).

2014-ben a helyi önkormányzati választásokon Keszthely város lakossága harmadik alkalommal is Ruzsics Ferencnek szavazott bizalmat és választotta polgármesterré.
Alpolgármester: Nagy Bálint (önkormányzati képviselő)
A képviselő-testület tagjai: Csótár András, dr. Boldizsár Erzsébet, dr. Ifi Ferenc, Dósa Zsolt László, Herold János, Kovács Viktória, Mohácsi József, Nemes Klára, Raffai Róbert Zsoltné, Vozár Péterné.
A testület munkáját segítő bizottságok: Pénzügyi, Jogi Bizottság; Emberi Erőforrások Bizottsága; Városstratégiai Bizottság
A városban Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik, melynek tagjai: Horváth Ferenc (elnök), Farkis Béláné (elnökhelyettes), Horváth Ibolya (képviselő).

2019-ben a helyi önkormányzati választásokon Keszthely város lakossága Nagy Bálintnak szavazott bizalmat és választotta polgármesterré.
Alpolgármester: Vozár Péterné (önkormányzati képviselő)
A képviselő-testület tagjai: Csótár András, dr. Ifi Ferenc, Dósa Zsolt László, Nemes Klára, Raffai Róbert Zsoltné, Vozár Péterné, Molnár Tibor, Dékány Péter, Horváth Tamás, dr. Sáringer-Kenyeres Marcell, Czuth Zoltán László.
A testület munkáját segítő bizottságok: Pénzügyi, Emberi Erőforrások Bizottsága; Városstratégiai Bizottság
A városban Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik, melynek tagjai: Horváth Ferenc (elnök), Farkis Béláné (elnökhelyettes), Horváth Ibolya (képviselő).

2022-ben az időközi helyi önkormányzati választásokon Keszthely város lakossága Manninger Jenőnek szavazott bizalmat és választotta polgármesterré.
Alpolgármester: Vozár Péterné (önkormányzati képviselő)
A képviselő-testület tagjai: Csótár András, Bánhegyi Renáta, Dósa Zsolt László, Nemes Klára, Raffai Róbert Zsoltné, Vozár Péterné, Molnár Tibor, Dékány Péter, Horváth Tamás, dr. Sáringer-Kenyeres Marcell, Czuth Zoltán László.
A testület munkáját segítő bizottságok: Pénzügyi, Emberi Erőforrások Bizottsága; Városstratégiai Bizottság
A városban Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik, melynek tagjai: Horváth Ferenc (elnök), Farkis Béláné (elnökhelyettes), Horváth Ibolya (képviselő).